Top 1000 Cuvinte românești

 

1: Putin2: Un Pic Mai Bine3: Câțiva
4: Cateva Zile5: Cateva Ore6: Câteva Minute
7: Câteva Luni8: Câteva Secunde9: Cateva Saptamani
10: Câțiva Ani11: Acum Mult Timp12: Mult
13: Un Minut în Urmă14: O Lună în Urmă15: Un Numar De
16: Se Suflă O Furtună17: Acum O Saptamana18: Acum Un An
19: A.m20: Prin Surprindere21: Abac
22: Abandon23: Abandonat24: înjosi
25: înjosire26: Ruşinat27: Reduce
28: Reducere29: Stareţă30: Abaţie
31: Stareţ32: Prescurta33: Abreviat
34: Abreviere35: Abdica36: Abdicare
37: Abdomen38: Abdominal39: Răpi
40: Răpire41: Un Pat42: Aberaţie
43: Aţâţa44: Complicitatea45: Suspendare
46: Detesta47: Oroare48: Respingător
49: Rămâne50: Statornic51: Abilitate
52: Abject53: Abjura54: Aprins
55: Capabil56: Abluțiune57: Competent
58: Abnegaţie59: Anormal60: Anomalie
61: La Bordul62: Domiciliu63: Aboli
64: Eliminate65: Abolire66: Desființare
67: Aboliţionist68: Abominabil69: Scârbă
70: Aborigen71: Indigen72: Avorta
73: Abortivă74: Intrerupere De Sarcina75: Abortionist
76: Nereușit77: Abunda78: Sporiți
79: Despre80: Aproximativ 10 Minute81: Aproximativ 5 Inci
82: Aproximativ 5 Kilometri83: Aproximativ 5 Ani-lumină84: Aproape 8 Km
85: Aproximativ Un An86: Despre Față87: Despre Rândul Său,
88: De Mai Sus89: Peste Medie90: Menționat Mai Sus
91: Abracadabra92: Abraziune93: Abraziv
94: Alături95: Prescurtare96: In Strainatate
97: Abroga98: Abrogat99: Abrogare
100: Brusc101: Discontinuitate102: Abces
103: Abscisă104: Dispărea105: Rapel
106: Absență107: Absent108: Absint
109: Absolut110: Absolut Necesar111: Absolut Nu
112: Iertare113: Absolutism114: Absolvi
115: Absorbi116: Absorbabil117: Absorbită
118: Absorbant119: Absorbţie120: Abține
121: Cumpătat122: Abţinere123: Abstinență
124: Abstinent125: Abstract126: Concept Abstract
127: îngândurat128: Neatent129: Abstracție
130: Greu De înţeles131: Absurd132: Absurditate
133: Abu Dhabi134: Abuja135: Abundenţă
136: Abundent137: Abuz138: Abuzul De Droguri
139: Abuz De Putere140: Abuzarea141: Abuziv
142: Se învecina143: Abisal144: Abis
145: Abisinian146: Salcâm147: Mediul Academic
148: Realizare Academică149: Carieră Academică150: Cercuri Academice
151: Comunitatea Academică152: Dezbateri Academice153: Disciplina Academică
154: Discurs Academic155: Institutie Academica156: Jurnal Academic
157: Viața Academică158: Performanta Academica159: Cercetare Academica
160: Abilități Academice161: Studiu Academic162: Succesul Academic
163: Munca Academică164: Lumea Academică165: Scris Academic
166: An Academic167: Academic168: Academie
169: Adera170: Accelerant171: Accelera
172: Accelerat173: Accelerare174: Accelerator
175: Accent176: Accentuat177: Accentua
178: Accept179: Accepta O Provocare180: Accepta O înfrângere
181: Acceptați Scuze182: Acceptă Un Argument183: Acceptați O Invitație
184: Să Accepte Responsabilitatea185: Acceptați Termenii186: Acceptabil
187: Standard Acceptabil188: Acceptare189: Admis
190: Propunere Acceptată191: Acces192: Accesibil
193: Accesoriza194: Accesorii195: Accident
196: Accidental197: Moartea Accidentală198: Aclama
199: Aclamat200: Aclamare201: Aclimatiza
202: Acoladă203: Găzdui204: Cazați
205: Cazare206: Acompaniament207: Acompaniator
208: însoți209: Complice210: Realiza
211: Realizat212: Realizarea213: Realizare
214: Acord215: Concordanță216: în Armonie
217: In Conformitate218: în Consecinţă219: Acordeon
220: Acosta221: Cont222: Responsabilitate
223: Responsabil224: Contabilitate225: Contabil
226: Accra227: Acredita228: Acreditat
229: Concreşte230: Concreștere231: Crește
232: Acumula233: Acumulate234: Acumularea
235: Acumulare236: Precizie237: Precis
238: Evaluarea Corectă239: Descriere Exactă240: Informație Clară
241: Măsurători Corecte242: Imagine Exactă243: Înregistrarea Exactă
244: Acuzare245: Acuza246: Acuzat
247: Acuzator248: Obişnui249: Obișnuit
250: As251: Acetat252: Acetic
253: Acetilenă254: Durere255: Dureri
256: Obține257: Atinge Un Scop258: Obține Un Rezultat
259: Atinge Un Obiectiv260: Atinge Scopuri261: Nivel Atins
262: Înregistrat263: A Obținut Succes264: Achiever
265: Dureros266: Acid267: Aciditate
268: Recunoaște269: Confirmare270: Culme
271: Acnee272: Acolit273: Ghindă
274: Acustic275: Cunoștință276: Acquaintanceship
277: Cunoscut278: Consimți La279: Asentiment
280: Dobândi281: Dobândește Cunoștințe282: Dobândite
283: Cunoașterea Dobândită284: Achiziție285: Dobândirea
286: Achita287: Achitare288: Achitat
289: Acru290: Suprafața Cultivată291: Acrimonios
292: Asprime293: Acrobat294: Acrobatic
295: Acronim296: Acropolă297: Peste
298: Peste Granita299: Acrostih300: Acril
301: Act302: Acționa Suspicios303: Actorie
304: Acțiune305: Film De Acțiune306: Plan De Acțiune
307: Activati308: Activarea309: Activ
310: Ingredient Activ311: Implicare Activă312: Membru Activ
313: Participant Activ314: Participare Activă315: Rol Activ
316: Vulcan Activ317: Implicat Activ318: Activist
319: Activitate320: Actor321: Actriţă
322: Real323: Fapt Real324: Actualitate
325: Actualizare326: De Fapt327: Actuar
328: îmboldi329: Pătrundere330: Presopunctură
331: Acupunctura332: Acupuncturist333: Acut
334: Acut Conștient335: Acuitate336: Anunț
337: Ad-lib338: Zicală339: Adamant
340: Diamantin341: Adapta342: Adaptabil
343: Adaptare344: Adaptate345: Adaptor
346: Adăuga347: Adăugați Informații348: Add-on
349: Adăugat350: Avantajul Adăugat351: Valoare Adaugata
352: Addenda353: Sumator354: Vicios
355: Dependent356: Dependenta357: Addis Ababa
358: Plus359: Adiţional360: Avantaj Suplimentar
361: Argument Suplimentar362: Taxă Suplimentară363: Cost Aditional
364: Factor Suplimentar365: Venituri Suplimentare366: Informatii Suplimentare
367: Probleme Suplimentare368: Resurse Aditionale369: Sprijin Suplimentar
370: Aditiv371: Zăpăci372: Addled
373: Adresa374: Abordați O Problemă375: Adresați-vă O întrebare
376: Adresat377: Destinatar378: Aduce
379: Adenocarcinom380: Adenom381: Expert
382: Adecvat383: Aderare384: Aderent
385: Adeziune386: Adeziv387: Adio
388: Adiacent389: Adjectiv390: Alătura
391: Suspenda392: Amânare393: Decerna
394: Adjudeca395: Adjudecătorul396: Adjunct
397: Conjura398: Regla399: Reglabil
400: Ajustare401: Adjutant402: Administra
403: Administrare404: Administrativ405: Practicile Administrative
406: Administrator407: Admirabil408: Amiral
409: Amiralitate410: Admirație411: Admira
412: Admirator413: Admirativ414: Admisibil
415: Admitere416: Admite417: Recunosc înfrângerea
418: Admise419: Amestec420: Admonesta
421: Admonestare422: Zgomot423: Chirpici
424: Adolescent425: Adopta426: Să Adopte O Procedură
427: Adopta Un Stil428: Adoptă O Abordare429: Adoptat
430: Abordare Adoptată431: Metodă Adoptată432: Plan Adoptat
433: Adoptată Politică434: Procedură Adoptată435: Adopţie
436: Parinti Adoptivi437: Adorabil438: Adorare
439: Adora440: Adorat441: Adorator
442: împodobi443: Podoabă444: Adrenalina
445: în Voia Valurilor446: Dibaci447: Adulare
448: Adulator449: Adult450: Contraface
451: Adulter452: Adulteră453: Maturitate
454: Avans455: Avansat456: Economie Avansată
457: Tehnologie Avansata458: Avansare459: Avantaj
460: Avantajos461: Venire462: întâmplător
463: Aventură464: Turism De Aventură465: Călătorie Aventură
466: Aventurier467: Aventurieră468: Aventuros
469: Adverb470: Adverbial471: Adversar
472: Advers473: Condiții Adverse474: Efecte Adverse
475: Reacție Adversă476: Negativ477: Efect Advers
478: Adversitate479: Face Publicitate480: Publicitate
481: Agent De Publicitate482: Reclamă483: Sfat
484: Recomandabilitatea485: Recomandabil486: Recomanda
487: Consilier488: Consiliere489: Consultativ
490: Servicii De Consiliere491: Susținere492: Avocat
493: ADZ494: Teslă495: Epocă
496: Aerisi497: Aerian498: Aerodrom
499: Aerodinamic500: Aerodinamică501: Avion
502: Aerosoli503: Industria Aerospațială504: Estet
505: Estetic506: Estetică507: La Distanță
508: Afabil509: Afacere510: A Afecta
511: Afectează Dezvoltarea512: Afecta Rezultatul513: Afectare
514: Afecţiune515: Afectuos516: Declarație
517: Afilia518: Afiliere519: Afinitate
520: Afirma521: Afirmare522: Afirmativ
523: Afix524: Dezola525: Nenorocire
526: Afluență527: Afluent528: Permite
529: Scandal530: Afront531: Afgan
532: Afganistan533: Un Foc534: în Flăcări
535: Plutind536: Pe Jos537: înainte
538: Speriat539: Din Nou540: Africa
541: African542: African-american543: Afrikaner
544: La Pupă545: După546: Dupa Tine
547: Dupa Efect548: Viata De Apoi549: Urmări
550: Dupa Amiaza551: Gust Care Stăruie552: Gând Ulterior
553: După Aceea554: împotriva555: Impotriva Legii
556: Căscat557: Agat558: Agavă
559: Vârstă560: în Vârstă De561: Veșnic Tânăr
562: Agenţie563: Agendă564: Agent
565: Aglomerare566: Aglutinant567: Aggrandise
568: Mărire569: Exagera570: Agrava
571: Agravată572: Agravare573: Agregat
574: Agregate575: Agregare576: Agresează
577: Agresiune578: Agresiv579: Agresor
580: Lezată581: înspăimântat582: Agil
583: Agilitate584: îmbătrânire585: Agita
586: Agitat587: Agitaţie588: Agitator
589: Agnostic590: în Urmă591: Nerăbdător
592: Agonală593: Chinui594: Agonized
595: Agonie596: Agorafobie597: Agrar
598: De Acord599: Agreabil600: Contractul Convenit
601: Data Convenită602: Înțelegeri Convenite603: Sunt De Acord Cu Termenii
604: Agricol605: Agricultor606: Agricultură
607: Eşuat608: Febră609: Ah
610: Hei611: Ajutor612: Aide
613: Aghiotant614: SIDA615: Pricinui Durere
616: Aflate în Dificultate617: Indispoziție618: Scop
619: Cu Scopul620: Fără Rost621: Fără ţintă
622: Aer623: Airbag624: Pat De Aer
625: Aer Condiționat626: Forța Aeriană627: Pistol De Aer
628: Banda De Aer629: Calitatea Aerului630: Raid Aerian
631: Aeriene632: Aerograf633: Airbus
634: Avioane635: Aircrew636: Biletul De Avion
637: Transportul Aerian638: Linie Aeriană639: Avion De Pasageri
640: Aviator641: Aeroport642: Dirijabil
643: Spațiul Aerian644: Viteza Aerului645: Pistă De Aterizare
646: Căilor Aeriene647: Airwoman648: Aerisit
649: Interval650: întredeschis651: Cu Mâinile în șolduri
652: înrudit653: Alabastru654: Vioiciune
655: Alarma656: Ceas Cu Alarmă657: Alarmat
658: Alarmant659: Alarmist660: Vai
661: Albania662: Albanez663: Albatros
664: Cu Toate Că665: Albinos666: Album
667: Albumină668: Alchimist669: Alchimie
670: Alcool671: Alcoolic672: Alcoolism
673: Nişă674: Aldehidă675: Anin
676: Consilier Municipal677: Alderwoman678: Ale
679: Alerta680: Vigilenţă681: Lucernă
682: Alge683: Algebră684: Algeria
685: Algerian686: Alger687: Algoritmul
688: Alias689: Alibi690: Străin
691: Aliena692: Alienare693: Alinia
694: Aliniere695: Deopotrivă696: Aliment
697: Alimentar698: Pensia Alimentară699: în Viaţă
700: Alcaliu701: Alcalin702: Toate
703: Toata Dupaamiaza704: De Unul Singur705: Tot Acest Timp
706: Toată Ziua707: în întregime708: Toata Dimineata
709: Toată Noaptea710: Peste Tot711: In Regula
712: Toate Cele Bune713: La Fel714: Tot Timpul
715: De Jur Imprejur716: Toate Consumatoare717: Toate Intr-unul
718: Persoană Multilaterală719: Domoli720: Afirmaţie
721: Pretinde722: Pretins723: Ar Fi
724: Credință725: Alegoric726: Alegorie
727: Alergic728: Alergolog729: Alergie
730: Atenua731: Alee732: Străduță
733: Alianţă734: Aliat735: Aligator
736: Aloca737: Alocarea Resurselor738: Alocare
739: Permite Accesul740: Permiteți-mi Să Vă Prezint741: Permiteți-mi Să Prezint
742: Alocație743: Permis744: Aliaj
745: Cuișoare Englezești746: Face Aluzie747: Momi
748: Ispitire749: Ademenitor750: Aluzie
751: Allusive752: Aluvial753: Aluviune
754: Almanah755: Atotputernic756: Migdală
757: Almoner758: Aproape759: Aproape Sigur
760: Aproape Identice761: Pomană762: Almshouse
763: Sus764: Singur765: De-a Lungul
766: Pe Langa767: Departe768: Rezervă
769: Cu Voce Tare770: Alpaca771: Alfa
772: Alfabet773: Alfabetic774: Ordine Alfabetică
775: în Ordine Alfabetică776: Alpin777: Deja
778: Bine779: Alsacian780: De Asemenea
781: Concurent Fără Succes782: Altar783: Modifica
784: Modificare785: Altercaţie786: Alterna
787: Alternativ788: Alternanţă789: Alternativă
790: Abordare Alternativă791: Energie Alternativa792: Explicație Alternativă
793: Forma Alternativă794: Interpretare Alternativă795: Mijloace Alternative
796: Medicină Alternativă797: Metodă Alternativă798: Model Alternativ
799: Solutie Alternativa800: Sursă Alternativă801: Strategie Alternativă
802: Vedere Alternativă803: Mod Alternativ804: Alternator
805: Althea806: Altimetru807: Altitudine
808: Alto809: întru Totul810: Altruism
811: Altruist812: Aluminiu813: Alumna
814: Absolvent Al Unei școli815: Mereu816: Sunt Pronunțat Corect?
817: Amalgam818: Amalgama819: Amalgamare
820: Secretar821: Amaryllis822: Tezauriza
823: Amator824: Erotic825: Uimi
826: Uimit827: Uimire828: Uimitor
829: Amazon830: Ambasador831: Chihlimbar
832: Ambianță833: înconjurător834: Ambiguitate
835: Ambiguu836: Ambiţie837: Ambiţios
838: Plan Ambițios839: Program Ambițios840: Proiect Ambițios
841: Ambivalență842: Buiestru843: Ambrozie
844: Ambulanță845: Ambulate846: Ambuscadă
847: Amibă848: Ameliora849: Ameliorare
850: Amin851: Maleabil852: Act Modificat
853: Amendament854: Compensație855: Amenitate
856: America857: American858: Engleza Americana
859: Americana860: Americanism861: Americaniza
862: Ametist863: Amharică864: Amabilitate
865: Amabil866: Prietenie867: Amical
868: în Mijlocul869: Rău870: Amman
871: Amoniac872: Amoniu873: Muniţie
874: Amnistia875: Printre876: între
877: Amoros878: Amorf879: Cantitate
880: Ibovnică881: Amper882: Amfetamina
883: Amfibiu884: Amfiteatru885: Amplu
886: Dovezi Ample887: Oportunitate Amplă888: Amplificator
889: Amplifica890: Amplitudine891: Fiolă
892: Amputa893: Amputare894: Amsterdam
895: Amuletă896: Amuza897: Amuzat
898: Amuzament899: Amuzant900: Acum O Oră
901: Anacronism902: Anacronic903: Anestezic
904: Anestezistul905: Anestezia906: Anagramă
907: Analgezie908: Analgezic909: Analog
910: Analogie911: A Analiza912: Analiză
913: Analist914: Analitic915: Abordare Analitică
916: Instrument Analitic917: Analizate918: Anarhist
919: Anarhie920: Anatemă921: Anatomic
922: Anatomist923: Anatomie924: Strămoş
925: Ancestral926: Origine927: Ancoră
928: Ancorare929: Hamsie930: Vechi
931: Arta Veche932: Oraș Antic933: și
934: Si Asa Mai Departe935: Andaluzia936: Andaluz
937: Andante938: Andes939: Andorra
940: Andorra La Vella941: Andorrei942: Androgeni
943: Android944: Androlog945: Dovezi Anecdotice
946: Anecdotă947: Anemonă948: Anestezist
949: Anesteziologie950: Un Nou951: înger
952: Ingerul Mortii953: Angelic954: Furie
955: Unghi956: Pescar Cu Undiță957: Anglicize
958: Anglo-american959: Anglo-saxon960: Angola
961: Angolez962: Angora963: Angora Capră
964: Nervos965: Furios966: Chin
967: Chinuite968: Unghiular969: Animal
970: îngrijire Animale971: Animalitate972: Anima
973: Animat974: Animaţie975: Animator
976: Anime977: Animism978: Animist
979: Animozitate980: Dușmănie981: Ankara
982: Gleznă983: Brățară Pentru Gleznă984: Anexă
985: Anexare986: Anexat987: Anihila
988: Anihilare989: Aniversare990: Adnota
991: Adnotare992: Adnotator993: Anunța
994: A Anunțat Decizia995: Crainic996: Deranja
997: Supărare998: Contrariat999: Enervant
1000: Anual