Traducere "pe baza intermediară" la limba Thai:


Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Creează pe baza unui model
สร างจากต นแบบ
Evidențiază text pe baza filtrelorComment
Comment รายการจดหมายComment
Şi construim pe baza lor.
และสร างส งของให รองร บข อจำก ดเหล าน น
Baza
เลขฐาน
Baza
วาง
Identici, da. Deşi pe baza cozii...
ใช ผมว าหางแล วก ...
Nu te baza numai pe magistraţi.
อย าหว งอะไรจากศาลมาก
Dar mă pot baza pe Briggs.
แต ฉ นจะน บรวม เจ าบร ค น ด วย
Baza către echipajul de pe rău.
เร ยกตำรวจน ำ
Pe baza multor fapte despre atenție. pe baza teoriei cognitive behaviorale foarte puternice pentru bunăstarea noastră.
เราม หล กฐานท สน บสน นการเจร ญสต (ตามอย ก บป จจ บ น) หล กฐานจากการบำบ ดพฤต กรรม ว าม นสำค ญมากสำหร บความอย ด ม ส ข
Baza 64
ฐาน 64
Baza sertarului
ฐานล นช ก
La baza.
ก แค ลองด
Aici baza.
จากคอมมานด
Baza, răspunde.
เร ยกฐาน ตอบด วย
Baza, răspunde.
เร ยกฐาน ตอบด วย ไหนด ซ
Baza terminat.
เล กต ดต อ
Găsește o pictogramă pe baza denumirii acesteia
ค นหาภาพไอคอนอ งตามช อของม น
Funcţionează pe baza unei baterii de maşină.
ทำงานด วยแบตเตอร รถยนต
Dar lungimea minimă, pe baza acestor cifre
คำถามค อความยาวต ำส ดของร นเวย เป นเท าไหร เม อคำนวณด วยต วเลขท ให มา
Ştim acest lucru pe baza maşinăriilor folosite.
และเราร ส งน ได จากเคร องม อท กำล งจะถ กต ดต ง
O admitere pe baza de circumstante speciale?
สอบพ เศษหรอ ?
Ataşaţi indicatorul de Test pe baza magnetice
แนบต วบ งช การทดสอบฐานแม เหล ก
Nu ne putem baza pe William Turner.
เราวางใจ ว ลเล ยม เทอร เนอร ไม ได มา..
Apoi se poate baza în întregime pe mine.
จากน นค ณท งหมดอาจต องใช ฉ น.
Acum vă voi arăta regenerarea pe baza celulelor.
ตอนน ผมจะแสดงให ค ณเห นการสร างข นใหม ในระด บเซลล
Unii spun că eşti mort pe baza asta.
ม คนบอกว านายตาย ไม ร ส
Este corect. Mă pot baza pe aceste cifre?
คะแนนน เช อถ อได ร เปล า
Baza la ce?
พ นฐานของอะไร?
Acesta este baza.
น เป นรากฐานสำค ญ การเล ยนแบบของท กษะท ซ บซ อนต างๆน น
Recepţie, Baza Spaţială.
ทราบแล วเปล ยน, สตาร คอมมานด
Baza Spaţială, recepţie.
สตาร คอมมานด , ทราบแล วเปล ยน.
Baza 10 numere.
ฐาน 10 หมายเลข น บและ ด ว าจนถ งขณะน เราได ร บ
Am înţeles, Baza.
ร บทราบ ฐาน กำล งไป
Baza, mă receptionezi?
กองบ ญชาการ ได ย นไหม ทราบแล วเปล ยน

 

Căutări asemanatoare: Stocare Intermediară - Depozitare Intermediară - Examinare Intermediară - Stație Intermediară - Poziție Intermediară - Bază - Baza De Date - De Bază - Noțiuni De Bază - Elementele De Bază -