Traducere "nasului" la limba Thai:


  Dicţionar Română-Tailandez

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Măsurau lăţimea nasului oamenilor.
พวกเค าว ดคนก นด วยความกว างของจม ก
Ataşaţi magnetice baza nasului ax
แนบฐานแม เหล กแกนจม ก
Dar voi echilibrat o anghila pe vârful nasului
แต ค ณม ความสมด ลของปลาไหลในตอนท ายของจม กของค ณ
Aceasta este o parte a nasului creaturii numite Animaris Percipiere.
น เป นส วนหน งของจม กของ แอน มาร ส เปอร ซ เป ยร
Teai purtat ca prinţesa din Sheba în loc săţi vezi lungul nasului.
ทำท าเหม อนราช น แห งช บา ท งๆท ไม ม แม แต ช อ
Imaginează ți un loc atât de întunecos încât nu ți vezi vârful nasului.
ลองน กถ งสถานท ท ม ดมากๆ ค ณมองไม เห นอะไรเลยแม กระท งจม กของค ณเอง
căci baterea laptelui dă smîntînă, scărpinarea nasului dă sînge, şi stoarcerea mîniei dă certuri.
เพราะ เม อ กวน น ำนม ก ได เนย เหลว เม อ บ บ จม ก ก ได โลห ต และ เม อ กวน โทโส ก ได การ ว วาท
căci baterea laptelui dă smîntînă, scărpinarea nasului dă sînge, şi stoarcerea mîniei dă certuri.
เพราะเม อกวนน ำนมก ได เนยเหลว เม อบ บจม กก ได โลห ต และเม อกวนโทโสก ได การว วาท
Ochelarii tiau făcut două mici semne de o parte si de alta a nasului.
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.
Genele nu au nimic de a face... .. exceptând culoarea ochilor, forma nasului, poate caracteristici moştenite.
ย นไม ได ม ส วนเก ยวข องใดๆเลย ยกเว น ส ตาของค ณ , ล กษณะจม กค ณ ซ งได ร บการถ ายทอดมา
Vom găuri în vârful fiecărui corn, ochi, în vârful nasului, capătul colţilor şi aici la barbă.
เจาะตรงปลายเขาท งสอง ดวงตา ปลายจม ก เจาะตรงปลายเขาท งสอง ดวงตา ปลายจม ก ปลายเข ยว แล วก ปลายเครา
Femeia care a declarat că a văzut crima avea aceleasi semne de cele două părti ale nasului.
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.
Am fost cel mai aproape de ea. Avea semnele acelea de o parte si de alta a nasului.
She had these things on the side of her nose.
Niciunul din aceste gânduri nu vorbesc mai mult despre tine decât a o face un pistrui pe vârful nasului.
ไม ม ความค ดไหนเลย ท บอกอะไรมากเก ยวก บเธอ มากกว ากระท อย ปลายจม กเธอ
Molecula noastră de oxigen sa deplasat prin intermediul nasului sau al cavităţii bucale, dea lungul laringelui, dea lungul traheei, prin bronhii şi prin ambii plămâni, iar aici puteţi observa cei doi plămâni şi toracele.
โมเลก ลอ อกซ เจน ท ผ านเข ามาทางจม กหร อปาก ผ านลงมาย งกล องเส ยง ลงมาย งหลอดลมใหญ

 

Căutări asemanatoare: Vârful Nasului -