Traducere "eticheta de identificare a bagajului" la limba Thai:


Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Identificare
การตรวจสอบส ทธ
Identificare
การแสดงต ว
Eticheta !
ป ายล ะ
CERERE PENTRU PĂSTRAREA BAGAJULUI LA PURTĂTOR
บร การร บกระเป าค นด วยต วเอง
Identificare ca
แสดงต วเป น
Adăugare identificare
เพ มการแสดงต วใหม
Modificare identificare
แก ไขการแสดงต ว
Identificare duplicată
ข อความแสดงต วซ ำก น
Identificare imprimantă
การแสดงต วของเคร องพ มพ
Identificare utilizator
การแสดงต วของผ ใช
Eticheta există
ม ป ายกำก บอย แล ว
Modifică textul de identificare selectat.
เปล ยนข อความแสดงต วท เล อกไว
Șterge textul de identificare selectat.
ลบข อความแสดงต วท เล อกไว
Număr de identificare al mașinii
หมายเลขประจำต วของเคร อง
Au un program de identificare?
ม โปรแกรม ID หร อเปล า?
folosind eticheta de rotire EXIF
ใช ข อม ลท ศทางภาพจาก Exif
(sighs) O problema de eticheta.
พน กงานขนกระเป าน ะ
Identificare navigator webComment
การแสดงต วของเบราว เซอร Comment
Numărul de identificare al profilului ICC
หมายเลขของโพรไฟล ส ICC
Citim numai eticheta de pe pachet.
เราแค อ านฉลากหล งห อ
Include tipul de microprocesor la textul de identificare a navigatorului web.
ให รวมชน ดของต วประมวลผลท ค ณใช ไปในข อความแสดงต วของเบราว เซอร ด วย
Include tipul platformei la textul de identificare a navigatorului web.
ให รวมชน ดของแพลตฟอร มท ค ณใช เข าไปในข อความแสดงต วของเบราว เซอร ด วย
Identificare specifică unui sait
การแสดงต วเจาะจงเว บไซต
Asta este problema. Identificare.
แต ป ญหาอย ท บ ตรประชาชน
Scrie eticheta VBR Xing
เข ยนแท ก Xing VBR
Scrie eticheta VBR Xing
เข ยนแท ก Xing VBR
Apăsați pe acest buton pentru a configura eticheta.
กดป มน เพ อปร บแต งแถบข อความกำก บ
Include numele sistemului de operare la textul de identificare a navigatorului web.
ให รวมช อของระบบปฏ บ ต การท ค ณใช ไปในข อความแสดงต วของเบราว เซอร ด วย
Include versiunea sistemului de operare la textul de identificare a navigatorului web.
ให รวมเลขร นของระบบปฏ บ ต การท ค ณใช ไปในข อความแสดงต วของเบราว เซอร ด วย
Maxim a fost la identificare. A fost oribil pentru el.
เเม กซ มเด นทางไปช ศพ ม นเลวร ายมากส าหร บเขา
Am folosit cuvântul apă pentru a eticheta momentul, activitatea.
เราใช คำว า น ำ (water) เพ อทำเคร องหมายช วงเวลาน นไว
Introduceți un nume de identificare pentru comanda nouă
เต มช อสำหร บแสดงต วแทนคำส งใหม
Dar avem o identificare la lift.
แต เราได ข อม ลระบ ต วบ คคลจากล ฟท .
Voi eticheta imediat graficul pentru voi.
อ กเด ยวผมจะอธ บายให ฟ ง
Eticheta cere să răspunzi unei invitatii.
ม นเป นมารยาท ในการร บคำเช ญ

 

Căutări asemanatoare: Bagajului - Identificare - Număr De Identificare - Valoarea Adăugată Număr De Identificare Fiscală - Sistem De Identificare - Plăci De Identificare - Placa De Identificare - Identificare Biometrică - Etichetă - Eticheta Sth. -