Traducere "un exemplu de" limba slovacă:


  Dicţionar Română-Slovacă

Exemplu - traducere : Un exemplu de - traducere : Un exemplu de - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Un exemplu este, în general, cunoscut , de exemplu , pompă de căldură .
Príkladom je všeobecne známe, , napríklad , tepelné čerpadlo .
Avem datoria de a impune un exemplu bun, însă astăzi dăm un exemplu prost.
Máme povinnosť ísť dobrým príkladom, dnes však ideme zlým príkladom.
Un alt exemplu de un standard ISO.
Ďalším príkladom je norma ISO.
Iata un exemplu de problema.
Tu je príklad problému.
De exemplu, răspundeți la un
Napríklad na textovú správu odpovedzte
Un exemplu de redactare defectuoasă
Príklad zle navrhnutého ustanovenia
De exemplu, pentru un program
Napríklad výdavky na dvojročný
De exemplu, Santa Maria del Mar este un exemplu remarcabil de Catalană gotic.
Napríklad, Santa Maria del Mar je vynikajúcim príkladom katalánskej gotiky.
Un prim exemplu
Skorý príklad
Iată un exemplu.
Uvediem jeden príklad.
Iată un exemplu.
Tu je príklad.
Iată un exemplu.
Tu je príklad toho, čo mám na mysli.
Uite un exemplu.
Tu je príklad.
Un exemplu excelent!
Výborný príklad!
un exemplu.
Menuj jedného.
Astai un exemplu.
Je to len príklad.
Dăne un exemplu...
Ako čo?
Dămi un exemplu!
Napríklad...
Să facem un exemplu de lamaie.
Poďme na citrónový príklad.
De exemplu, Dubai un loc super.
Napríklad Dubaj... skvelé mesto.
Spre exemplu Un strop de fericire.
Napríklad A gleam of happiness ( Záblesk šťastia ).
Cotele de lapte constituie un exemplu.
Ako príklad možno uviesť kvóty na mlieko.
De exemplu, este un eveniment fericit
Napríklad, znamená požehnaná udalosť
Un exemplu de tehnologie mai veche.
Príklad staršej technológie.
cardiacă, de exemplu un antiaritmic de Clasa a III a (de exemplu amiodaronă, sotalol).
antiarytmiká triedy III (napríklad amiodarón, sotalol).
Iată un exemplu de mod de abordare.
Tu je jeden príklad, ako k nemu pristupovať.
Îmi puteţi da un exemplu de un test de piele?
Môžete uviesť príklad kožný test?
Aici este un exemplu.
Tu je príklad.
Iata un alt exemplu.
Ďalší príklad.
Un exemplu e Tasmania.
Príklad z Tasmánie.
Un exemplu din multe.
Jeden príklad za všetky.
Iată un alt exemplu.
Tu je ďalší príklad.
Un exemplu final Kosovo.
Posledným príkladom je Kosovo.
Iată un alt exemplu.
Tu je iný príklad.
Este un exemplu comercial.
Je to komerčný príklad.
Un exemplu foarte simplu.
Veľmi jednoduchý príklad.
Aici e un exemplu.
Tu je príklad.
Un exemplu este mac.
Ako príklad môže poslúžiť mak.
Un exemplu pentru Brazilia
Príklad pre Brazíliu
Iată un singur exemplu.
Uvediem len jeden príklad.
Tu dă un exemplu!
Chod inym prikladom.
Executaţil ca un exemplu.
Popravte ho kruto, na výstrahu ostatným.
Un exemplu pentru lume.
Príklad, pre celý svet.
De fapt, hai să luăm un exemplu.
Tak, zoberme si príklad.
Modelele de sănătate sunt un exemplu grozav.
Modely zdravia sú dobrým príkladom.

 

Căutări asemanatoare: Exemplu - Datorită Exemplu - De Exemplu - Exemplu De - Prim Exemplu - Exemplu, Propoziții - Da Un Exemplu - Exemplu De Utilizare - Counter Exemplu - Un Exemplu Clasic De Sth. -