Traducere "fluxul de fonduri" limba portugheză:


  Dicţionar Română-Portugheză

Fluxul de fonduri - traducere : Fonduri - traducere : Fluxul de fonduri - traducere : Fluxul de fonduri - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Mai mult, fluxul de fonduri guvernamentale trebuia urmărit până la nivelul final de furnizare a serviciilor, de exemplu prin anchete privind furnizarea de servicii publice.
Pretendia se, além disso, que ofluxo dos fundos públicos fosse acompanhado até ao ponto de prestação final de serviços, por exemplo, através de avaliações da prestação de serviços públicos.
Fluxul de numerar
Tesouraria
fluxul de numerar,
fluxo de caixa (cash flow),
Fluxul de lichidități
Cash flow
Fonduri de fonduri
Fundos de fundos
Fluxul de lucru computerizat
Gestão informatizada do fluxo de trabalho
Diminuează fluxul de energie.
Meio fluxo. Meio fluxo.
Fluxul de lichidități Indice
Cash flow Índice
Fluxul de trezorerie disponibil
Fluxo de tesouraria livre
fluxul de numerar (EUR)
cash flow (euros)
Preia fluxul
Transferir a Fonte
Șterge fluxul
Remover a Fonte
Fluxul precedent
Fonte Anterior
Fluxul următor
Fonte Seguinte
fluxul lichidităţilor,
fluxo de caixa (cash flow),
fluxul comercial
fluxo comercial
fluxul comercial
Fluxo comercial
Fluxul de apă sa transformat.
O fluxo de água ficou.
Opriţi fluxul neautorizat de informaţii.
Pare o fluxo não autorizado de informações.
Profitabilitatea și fluxul de lichidități
Rendibilidade e cash flow
Fluxul de lichidități (în EUR)
Cash flow (euros)
Fluxul de numerar (mii EUR)
Cash flow (milhares de EUR)
Fluxul de lichidități (mii de EUR)
Cash flow (milhares de EUR)
fluxul luminos specificat
Fluxo luminoso efectivo
Fluxul de numerarReconcile state 'Not reconciled'
TesourariaReconcile state 'Not reconciled'
Concentraţi vă pe fluxul de numerar.
Centrar se no fluxo de caixa.
un comision de finanțare (fluxul 2)
Uma comissão de financiamento (Fluxo 2)
un comision de gestionare (fluxul 3).
Uma comissão de gestão (Fluxo 3).
Rentabilitatea, randamentul investițiilor, fluxul de lichidități
Rendibilidade, retorno dos investimentos e cash flow
Industria din Uniune fluxul de numerar
Indústria da União cash flow
Urmaţi fluxul nostru de stare de nervozitate
Siga o nosso fluxo twister
diagrame de activitate indică fluxul de control.
Os diagramas de atividades mostram o fluxo de controle.
(care se ocupă de fluxul de lucru
Assuntos Marítimos e Pescas recursos humanos, a informática, os recursos financeiros e as infra
Fluxul de numerar în mii de EUR
Cash flow em milhares de euros
Fluxul de lichidități (în mii de euro)
Cash flow em milhares de euros
Marchează fluxul ca citit
Marcar a Fonte como Lida
c) fluxul (intrare, expediere)
c) Fluxo (chegada ou expedição)
Fluxul sanguin mai eficient
O fluxo de sangue mais eficiente
fluxul comercial (import, export)
O fluxo comercial (importação, exportação)
Donatorii asigură fluxul de ajutoare post conflictuale.
Os doadores fornecem assistência pós conflito.
Rentabilitatea, randamentul investițiilor și fluxul de lichidități
Rendibilidade, retorno dos investimentos e cash flow
Profitabilitatea, randamentul investițiilor și fluxul de numerar
Rendibilidade, retorno dos investimentos e cash flow
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor
Rendibilidade, cash flow, investimentos, retorno dos investimentos
Pentru prima dată, asistenţa pentru preaderare a fost planificată şi aplicată în mod mai strategic pe câţiva ani, asigurând în felul acesta fluxul continuu şi neîntrerupt de fonduri pentru proiectele de investiţii esenţiale.
Esta abordagem assegura um fluxo contínuo e ininterrupto de fundos destinados a projectos de investimento essenciais.
Acest lucru este necesar pentru a evita ca fluxul de fonduri comunitare să fie întrerupt şi pentru a oferi o tranziţie spre îmbunătăţirea competitivităţii şi promovarea convergenţei pe calea unei dezvoltări durabile.
Estas medidas são necessárias para evitar que o fluxo de fundos da UE seja interrompido e para possibilitar o aumento da sua competitividade e a sua convergência numa via de desenvolvimento sustentável.

 

Căutări asemanatoare: Fluxul De Informații - Fluxul De Numerar - Fluxul De Energie - Fluxul De Aer - Fluxul De Curent - Fluxul De Sânge - Fluxul Principal - Fonduri - Fonduri Structurale - Managerii De Fonduri -