Traducere "dovedite și testate" în limba polonă:


  Dicţionar Română-Poloneza

Testate - traducere : Dovedite și testate - traducere : Dovedite - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Aceasta este în mare parte loso a pe care se bazează abordarea metodei Leader aplicarea metodelor dovedite în situaii noi și predarea instrumentelor încercate și testate unor noi custozi.
Na tym właśnie polega filozo a włączania metody Leader do głównego nurtu programowania stosowanie sprawdzonych metod w nowych sytuacjach oraz przekazywanie nowym powiernikom wypróbowanych i sprawdzonych narzędzi.
Sunt premisele dovedite ?
Czy przesłanki są prawdziwe?
Cu toate acestea, există doar câteva testate, dovedite metode de a face acest lucru. Următoarele aminoacizi şi Suplimente au fost dovedit pentru a ajuta la creşterea volumului de ejaculare
Jednakże istnieje tylko kilka sprawdzonych, sprawdzone metody robi tak. Następujące aminokwasy i suplementy wszystkie okazały się pomóc zwiększyć objętość wytrysku
Caracteristici verificate și testate pentru 17 alternative,
sprawdzone i przetestowane funkcje 17 alternatywy,
Aceste legi respectă drepturile universale ale omului și sunt dovedite în fapte.
To prawo szanuje uniwersalne prawo ludzkie i jest podparte dowodami.
Seruri testate
Badane surowice
HOTĂRÂREA DIN 14.02.2008 CAUZA T 351 05 și a competenței sale dovedite în domeniul acțiunilor propuse, pe de o parte, și a experienței și a competențelor profesionale dovedite ale șefului de proiect, pe de altă parte.
WYROK Z DNIA 14.2.2008 r. SPRAWA T 351 05 w dziedzinie zaproponowanych działań, a z drugiej strony na podstawie doświadczenia i kompetencji zawodowych jako kierownik projektu.
numărul de efective de reproducție existente și numărul efectivelor testate
liczbę istniejących stad hodowlanych oraz liczbę stad badanych
Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite
Dowody dostaw i usług należy przedstawić
Nu se cunosc antidoturi dovedite pentru supradozajul cu mitotan.
Nie ma sprawdzonego antidotum na przedawkowanie mitotanu.
Phen24 este fabricat folosind ingrediente naturale și dovedite clinic, astfel de efecte secundare sunt foarte minime.
Phen24 wytwarza się z użyciem składników naturalnych i klinicznie dowiodła skutków ubocznych jest bardzo niewielkie.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele AZILECT au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu AZILECT badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele CELSENTRI au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania u ludzi, działania preparatu CELSENTRI badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele Faslodex au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, skuteczność preparatu Faslodex badano w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele NEVANAC au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania u ludzi działanie preparatu NEVANAC badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele TORISEL au fost testate pe modele experimentale.
Zanim podjęto badania z udziałem ludzi, skutki działania preparatu TORISEL testowano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Bremen (18.01.2013) Ultimele inovații și clasice dovedite, pe 528 Pagini sunt 15.000 Articole prezintă pentru sport canotaj și apă.
Bremen (18.01.2013) Najnowsze innowacje i sprawdzonych klasycznych, na 528 Strony są 15.000 Prezenty artykuły dla żeglugi i sportów wodnych.
Aici sunt testate în 30 de locuri de parcare greu și intense.
Tutaj są testowane w 30 trudnych i intensywnych miejsc parkingowych.
Au fost testate in laborator.
Zbadaliśmy je w laboratorium.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele medicamentului Abraxane au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Abraxane badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele vaccinului Cervarix au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie szczepionki Cervarix zbadano w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele medicamentului Exjade au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, wpływ preparatu Exjade badano w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate la om, efectele medicamentului Fareston au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Fareston badano w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele vaccinului Optaflu au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania z udziałem ludzi, działanie preparatu Optaflu było najpierw testowane w modelach eksperymentalnych.
În acest caz, autoritatea competentă stabilește normele conform cărora trebuie dovedite categoria, originea și cantitatea diferitelor încărcături.
W takim przypadku właściwy organ określa sposób dostarczenia dowodu dotyczącego kategorii, pochodzenia i ilości różnych ładunków.
Cu excepţia compatibilităţii dovedite, soluţia perfuzabilă trebuie întotdeauna administrată separat.
O ile nie potwierdzono zgodności, roztwór do infuzji należy zawsze podawać oddzielnie.
S a observat, s a măsurat, informațiile sunt clar dovedite.
Zostało to zaobserwowane i zmierzone, to pancerny zestaw danych.
Prin ordonanță se indică faptele ce urmează a fi dovedite.
Fakty te wymagają wskazania w postanowieniu Sądu.
Primele beneficii dovedite de ceai verde _ ArtPlume Primele beneficii dovedite de ceai verde _ ArtPlumeArtPlume ArtPlume Menu Skip to content Home Primele beneficii dovedite de ceai verde Ceaiul verde este o băutură miracol ca este eficient in lupta totul, de la cancer la acnee.
Top udowodnione korzyści z zielonej herbaty _ ArtPlume Top udowodnione korzyści z zielonej herbaty _ ArtPlumeArtPlume ArtPlume Menu Skip to content Home Top udowodnione korzyści z zielonej herbaty Zielona herbata jest napojem cud to skuteczne w walce z rakiem wszystko na trądzik.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele tratamentului cu Atriance au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Atriance badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele tratamentului cu OptiMARK au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działania preparatu OptiMARK oceniano najpierw w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele tratamentului cu Renagel au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Renagel zbadano w modelach eksperymentalnych.
Înainte de a fi testate pe oameni, efectele tratamentului cu Soliris au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działania preparatu Soliris badano najpierw w modelach eksperymentalnych.
pregătirea în laborator a probelor testate,
przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych,
Înainte de a fi testate pe subiecţi umani, efectele tratamentului cu Galvus au fost testate pe modele experimentale.
Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Galvus badano najpierw w modelach eksperymentalnych.

 

Căutări asemanatoare: Testate Dermatologic - încercate și Testate -