Traducere "monitorizarea ritmului cardiac" în limba olandeză:


  Dicţionar Română-Olandeză

Monitorizarea - traducere : Monitorizarea - traducere : Cardiac - traducere : Monitorizarea ritmului cardiac - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

accelerarea ritmului cardiac (tahicardie)
verhoogde hartslag (tachycardie)
medicamente pentru controlul ritmului cardiac.
geneesmiddelen om het hartritme te reguleren.
DEXDOMITOR provoacă scăderea ritmului cardiac şi a temperaturii corpului.
DEXDOMITOR veroorzaakt een verlaging van de hartfrequentie en de lichaamstemperatuur.
Creșterea ritmului cardiac, respirație a crescut în unele animale
Verhoogde hartslag, versnelde ademhaling bij sommige dieren
Anormal de rapide, sau anormal de lent ritmului cardiac
Abnormaal snelle, of abnormaal langzame hartslag
Modificări ale ritmului cardiac, eritem facial, hipertensiune sau hipotensiune arterială,
Veranderingen in hartritme, opvliegers, hoge of lage bloeddruk,
frecvenţă cardiacă crescută, frecvenţă cardiacă încetinită, neregularităţi ale ritmului cardiac
snellere hartslag, tragere hartslag of onregelmatige hartslag,
senzaţia că inima dumneavoastră bate repede, modificări ale ritmului cardiac,
pijnlijke oogbewegingen,
Foarte lent ritmului cardiac, poate fi posibil pentru a detecta
Zeer trage hartslag, kan mogelijk te detecteren
Inima murmur rapidă a ritmului cardiac în special un ritm cardiac anormal, cunoscut ca un galop ritm
Hartgeruis snelle hartslag bijzonder een abnormale hartslag wel een galopritme
Efectul acestor medicamente asupra ritmului cardiac poate fi agravat de TRISENOX.
Het effect van deze geneesmiddelen op uw hartslag kan door TRISENOX worden versterkt.
Spasme ale musculaturii oculare ce determină Tulbură ale ritmului cardiac. ri
Spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaakt.
Controlul ritmului cardiac, viteza, înclinație amp declin poate fi de configurare
Heart rate control, versnellen, kan helling en daling worden ingesteld
Aceste medicamente de control a ritmului cardiac, şi includ beta blocante.
Deze geneesmiddelen controle hartslag, en omvatten beta blokkers.
Tren mentori sau sportivi, inclusiv monitorizarea ritmului cardiac, tactici de vindecare, strategii de umiditate, sau restricții de instruire, pe tehnici pentru a stimula funcționalitatea sport.
Trein mentoren of atleten waaronder hart rate controle, genezing tactiek, vocht strategieën, of instructie beperkingen, over technieken om te sporten de functionaliteit te verbeteren.
Extrem de rapidă a ritmului cardiac (mai mare 300 batai pe minut)
Extreem snelle hartslag (meer 300 slagen per minuut)
Anomalii grave ale ritmului cardiac (aritmii) va fi evident pe un ECG.
Ernstige hartritmestoornissen (aritmieën) duidelijk zal zijn op een ECG.
Totuși, daca este lasata netratata, BRS poate duce la modificări mai severe ale ritmului cardiac sau bloc cardiac complet, chiar.
Echter, indien onbehandeld, LBTB kan leiden tot meer ernstige hartritme veranderingen of zelfs volledig hartblok.
anomalii severe ale ritmului cardiac, bătăi neregulate ale inimii de tipul torsada vârfurilor
ernstige hartritme afwijkingen, onregelmatige hartslag (Torsades de Pointes)
O rapidă a ritmului cardiac (tahicardie) este uneori găsit în timpul examinării fizice.
Een snelle hartslag (tachycardie) wordt soms gevonden tijdens het lichamelijk onderzoek.
Încercările de a gestiona un anormal de rapid sau anormal de lent ritmului cardiac sindrom medical, fără implantare stimulator cardiac prealabilă, prezintă un risc semnificativ de a agrava extreme ale sindromului anormal de rapid sau anormal de lent ritmului cardiac.
Pogingen om een abnormaal snelle of abnormaal langzame hartslag syndroom medisch beheren, zonder voorafgaande pacemaker implantatie, dragen een aanzienlijk risico op verslechtering van de uitersten van de abnormaal snelle of abnormaal langzame hartslag syndroom.
Dacă aveţi o anomalie a ritmului cardiac cunoscută sub denumirea de interval QT prelungit
als uw elektrocardiogram ( ECG) een afwijking vertoont die bekend staat als een verlengd QT
ale ritmului cardiac la pacienţi cu afectări ale barierei hematoencefalice şi boli cerebrale severe
bij patiënten met beschadigingen van de bloed hersen barriere en ernstige cerebrale ziekte.
Printre alte simptome, dozele foarte mari de VIRACEPT pot determina tulburări ale ritmului cardiac.
Naast andere verschijnselen, kunnen hele hoge doses van VIRACEPT, hartritmestoornissen geven.
Spasme ale musculaturii oculare ce determină Tulbură ale ritmului cardiac. ri Deces neaş teptat.
Combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid.
Datorită activităţii sale α2 adrenergice, dexmedetomidina provoacă scăderea ritmului cardiac şi a temperaturii corpului.
Op grond van zijn α 2 adrenerge werking veroorzaakt dexmedetomidine verlaging van de hartfrequentie en de lichaamstemperatuur.
Tulburări ale ritmului cardiac inclusive bătăi foarte rapide ale inimii, bătăi foarte rare ale inimii,
Hartritmeproblemen waaronder zeer snelle hartslag, zeer trage hartslag, flauwvallen
Tulburări ale ritmului cardiac inclusive bătăi foarte rapide ale inimii, bătăi foarte rare ale inimii
Hartritmeproblemen waaronder zeer snelle hartslag, zeer trage hartslag, flauwvallen
Tulburări ale ritmului cardiac inclusiv bătăi foarte rapide ale inimii, bătăi foarte rare ale inimii
Hartritmeproblemen waaronder zeer snelle hartslag, zeer trage hartslag, flauwvallen
Reducerea ritmului cardiac şi blocul AV temporar sunt efecte posibile în urma administrării de dexmedetomidină.
Na toediening van dexmedetomidine kunnen verlaging van de hartfrequentie en tijdelijke blokkade van de AV knoop worden waargenomen.
Unele dintre aceste efecte secundare includ insomnie, rapidă a ritmului cardiac, transpiraţii nocturne şi anxietate.
Sommige van deze bijwerkingen omvatten slapeloosheid, snelle hartslag, nachtelijk zweten en angst.
Tulburări cardiace infarct miocardic acut, insuficienţă cardiacă, durere cardiacă, ritm cardiac rapid, tulburări ale ritmului inimii sau inflamaţia învelişului inimii şi a muşchiului cardiac.
Hartaandoeningen hartaanval, hartfalen, hartpijn, versneld hartritme, ritmestoornissen of ontsteking van het hartvlies en hartspier.
De asemenea, Pradaxa nu trebuie administrat pacienţilor care iau chinidină (alt medicament utilizat pentru reglarea ritmului cardiac).
Pradaxa mag niet worden gebruikt bij patiënten die quinidine gebruiken (een ander geneesmiddel, dat gebruikt wordt bij de behandeling van hartritmestoornissen).
O rapidă a ritmului cardiac, de obicei, cu un ritm regulat, provenind de la mai sus ventriculi.
Een snelle hartslag, meestal met een regelmatig ritme, uit boven de ventrikels.
Efecte adverse puternice de Tren includ transpiratii nocturne, rapidă a ritmului cardiac, anxietate, insomnie si pierderea libidoului.
Sterke negatieve effecten van Tren opnemen nachtelijk zweten, snelle hartslag, angst, slapeloosheid en verlies van libido.
Cardiace modificări şi anomalii ale ritmului cardiac, retenţie de lichide sau inflamare în jurul inimii, scăderea debitului inimii.
Hart veranderingen en afwijkingen in het hartritme, vasthouden van vocht of ontsteking rond het hart, vermindering van het hartminuutvolume.
Inima lui sinoartial nod (SA) este foarte mult ca un centru de control, responsabil pentru controlul ritmului cardiac.
Het hart van de sinoartial knooppunt (SA) lijkt veel op een meldkamer, die verantwoordelijk is voor het regelen van de hartslag.
Creșterea ritmului cardiac Creșterea tensiunii arteriale Îngustarea vaselor sanguine (vasoconstricție) Dilatarea pupilelor Secreția de adrenalină Reacția de alarmă.
Bij bepaalde geluidsniveaus kunnen er onveilige situaties ontstaan omdat zij waarschuwingssignalen kunnen hinderen.
Cardiace accelerarea ritmului cardiac, creşterea sau descreşterea tensiunii arteriale, vasodilataţie (creşterea calibrului vaselor de sânge) şi cheaguri de sânge.
Hart snellere hartslag, hogere of lagere bloeddruk, vasodilatatie (verwijde bloedvaten) en stolsels.
De asemenea, datorită efectului vagotonic cunoscut al inhibitorilor de colinesterază asupra ritmului cardiac, pot să apară bradicardie şi sau sincopă.
Wegens het bekende vagotonisch effect van cholinesteraseremmers op het hartritme kan er tevens bradycardie en of syncope optreden.
Nu s au observat efecte relevante din punct de vedere clinic asupra ritmului cardiac şi tensiunii arteriale în studiile clinice.
Tijdens klinische trials er zijn geen klinisch relevante effecten opgemerkt op hartslag en bloeddruk.
Dacă observaţi o schimbare a modului în care bate inima dumneavoastră (schimbare a ritmului cardiac), vă rugăm informaţi medicul dumneavoastră.
Indien u een verandering in uw hartslag bemerkt (verandering van hartritme) licht dan uw arts in.
Dozele mari de mangan pot diminua eficienţa pompei cardiace, pot dilata vasele sanguine sau pot induce perturbări ale ritmului cardiac.
Grote hoeveelheden mangaan kunnen het hart minder efficiënt laten pompen, de bloedvaten verwijden alsook verstoring van het hartritme induceren.
Alte efecte pot include deteriorarea celulelor corpului, și simptome, cum ar fi incontinenta, încetinit ritmului cardiac, și chiar atac de cord.
Andere effecten kunnen zijn schade aan de lichaamscellen, en symptomen zoals incontinentie, vertraagde hartslag, en zelfs een hartaanval.
Pacientul trebuie supravegheat îndeaproape, monitorizarea incluzând frecvenţa şi ritmul cardiac, precum şi tensiunea arterială.
De patiënt dient nauwkeurig gecontroleerd te worden, inclusief hartslag, hartritme en bloeddruk.

 

Căutări asemanatoare: Ritmului Cardiac - Monitorizarea - Monitorizarea Procesului - Monitorizarea Tensiunii Arteriale - Monitorizarea Termen - Stimulatorul Cardiac - Muschiului Cardiac - Stop Cardiac - Defect Cardiac - Ritm Cardiac -