Traducere "împingând limitele" în limba olandeză:


  Dicţionar Română-Olandeză

împingând - traducere : împingând limitele - traducere : împingând limitele - traducere : împingând - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Injectaţi soluţia împingând uşor pistonul.
Spuit de oplossing nu langzaam in door de zuiger voorzichtig naar beneden te drukken.
Injectaţi soluţia împingând încet pistonul.
Spuit de oplossing in door zachtjes op de plunjer te duwen.
Injectaţi soluţia împingând încet pistonul.
Spuit de oplossing in door zachtjes op de zuiger te duwen.
Injectaţi apa în flacon împingând încet pistonul.
Injecteer het water in de injectieflacon door zachtjes op de zuiger van de spuit te drukken.
Injectaţi diluantul, împingând uşor tija piston (G).
Injecteer het oplosmiddel in de injectieflacon door de zuiger langzaam en gelijkmatig naar beneden te drukken (G).
Injectaţi soluţia, împingând uşor pistonul până la capăt.
Injecteer de oplossing door de piston langzaam helemaal naar beneden te duwen.
Injectaţi soluţia, împingând uşor pistonul pânǎ la capǎt.
Injecteer de oplossing door de piston langzaam helemaal naar beneden te duwen.
Injectaţi soluţia, împingând uşor pistonul pânǎ la capǎt.
reg de piston langzaam helemaal naar beneden te duwen.
Injectaţi solventul, împingând încet în jos pistonul seringii (F).
Injecteer de oplossing door het zuigerstaafje van de spuit langzaam naar beneden te duwen (F).
Injectaţi soluţia, împingând uşor pistonul pânǎ la capǎt. od
Injecteer de oplossing door de piston langzaam helemaal naar beneden te duwen.
Formularele standard și acceptabile de asteptare includ A) verbal declara apel B) împingând fise egale cu un apel C) în tăcere împingând un overchip sau D) în tăcere împingând în mai multe fise egale cu un apel în mai multe cip pariuri regulă (articolul 43).
Standaard en aanvaardbare vormen van bellen zijn A) mondeling verklaren call B) naar buiten duwen chips gelijk aan een gesprek C) stilletjes naar buiten duwen van een overchip, of D) stilletjes naar buiten duwen van meerdere chips gelijk aan een oproep onder de multiple chip wedden regel (art. 43).
Standard și forme acceptabile de asteptare includ A) verbal declara apel B) împingând jetoane egal la un apel C) în tăcere împingând un overchip, sau D) în tăcere împingând în mai multe fise egale cu un apel în multiplul regulă de pariuri cip (articolul 43).
Standaard en aanvaardbare vormen van bellen zijn A) mondeling verklaren call B) naar buiten duwen chips gelijk aan een gesprek C) stilletjes naar buiten duwen van een overchip, of D) stilletjes naar buiten duwen van meerdere chips gelijk aan een oproep onder de multiple chip wedden regel (art. 43).
Transferaţi solventul din seringă în flacon împingând pistonul până la capăt.
Breng het oplosmiddel van de spuit over in de flacon door de zuiger volledig in te drukken.
Tatăl implacabil presat transmite, împingând afară sibilants, ca un om sălbatic.
De vader meedogenloos geperst naar voren, duwen uit sisklanken, als een wilde man.
Transferaţi solventul din seringă în flacon, împingând pistonul până la capăt 5.
Breng het oplosmiddel van de spuit over in de flacon door de zuiger volledig in te drukken.
Generalul Lee a înfrânt inamicul, împingând armata yankee la nord de Virginia.
Generaal Lee heeft de Yankees uit Virginia verdreven.
Injectaţi soluţia împingând uşor pistonul până la capăt. Retrageţi brusc acul din piele.
Injecteer de oplossing door de zuiger langzaam helemaal naar beneden te drukken. Trek de naald recht uit de huid. Als het nodig is, druk een paar seconden op de injectieplaats met een stukje verband of steriel gaasje.
Apar retrospective, aniversări, procese, chiar împușcături copie, toate împingând această frică în lumină.
Er zijn retrospectieven, verjaardagen, rechtszaken, zelfs na aap schietpartijen die allemaal die angst op de agenda duwen.
Ţinând seringa îndreptată în sus, scoateţi tot aerul din seringă împingând pistonul în sus.
Verwijder, terwijl u de spuit rechtop houdt, de lucht uit de spuit door de zuiger omhoog te drukken.
Injectaţi întreaga doză împingând uşor pistonul până când acesta nu mai poate fi împins.
Injecteer de volledige dosis door de zuiger traag vooruit te duwen tot hij niet meer verder kan.
Apoi, împingând pe piaţa centru, aveţi nevoie pentru a fi supus flexiunii triunghiuri laterale.
Dan duwen op het middenplein, moet u aan de kant driehoeken verbuigen.
Înlăturaţi bulele de aer din corpul seringii împingând pistonul înainte cu acul în poziţie verticală.
Verwijder luchtbelletjes uit de spuit door de zuiger naar voren te bewegen, met de naald in verticale positie.
Înlăturaţi bulele de aer din corpul seringii împingând pistonul înainte cu acul în poziţie verticală.
Verwijder luchtbelletjes uit het lichaam van de spuit door de zuiger naar voren te bewegen, met de naald in verticale positie.
Limitele constelațiilor
Grenzen van de sterrenbeelden
Limitele constelațiilor
Grenzen van de sterrenbeelden
limitele maxime
substantie(s)
Limitele intervenției
Interventiemaxima
Limitele individuale
Individuele maxima
Limitele parbrizului
grenzen van de voorruit
Limitele asistenței
Beperkingen van de bijstand
Nu voi uita niciodată cum Mahmoud și fiul său mergeau împreună, împingând scaunul cu rotile gol.
Ik zal nooit vergeten hoe Mahmoud en zijn zoon samen de lege rolstoel voortduwden.
Eu vreau să explorez limitele umane, limitele fiziologice, psihologice şi tehnologice.
Voor mij gaat het over het ontdekken van de menselijke grenzen, over de grenzen van fysiologie, van psychologie en van technologie.
Eliminaţi le lovind uşor seringa cu degetul şi împingând pistonul până la reperul respectiv de pe seringă.
Verwijder deze door voorzichtig op de spuit te tikken en de zuiger in te duwen tot de respectievelijke markering op de spuit.
Avansai încet pe sub scară, împingând o treaptă după alta pentru a o ridica în poziie verticală.
Als op grond van de risicobeoordeling een steiger wordtgekozen voor werkzaamheden aan schoorstenen, is hetzaak
Stabilește limitele conexiunii
Limieten bij een verbinding
Stabilește limitele conexiunii
Stel aantal verbindingen in
Limitele de reziduuri
Overige bepalingen
limitele organizaţiei lor.
Het is in feite vaak illegaal voor hen om mensen de middelen te geven om technologie
limitele de timp
de termijnen
Personajele principale sunt doi frați, o situație dificilă, dispariția ambilor părinți împingând drumul lor spre interzis, alchimia întuneric.
De hoofdpersonen zijn twee broers, een moeilijke situatie, het verdwijnen van beide ouders duwen hun weg naar de verboden, donkere alchemie.
Limitele MIC (µg ml)
MIC waarden (µg ml)
REFERITOARE LA LIMITELE M
VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL s)
In primul rand, limitele.
Begin met grenzen.
Dar limitele sunt importante.
De grenzen zijn belangrijk.
Limitele schimbului de informaţii
Begrenzing van de uitwisseling van inlichtingen

 

Căutări asemanatoare: Limitele - Limitele De Viteză - Limitele De Performanță - în Limitele -