Traducere "înainte de a putea" în limba greacă:


  Dicţionar Română-Greacă

înainte - traducere : înainte - traducere : Înainte - traducere : Inainte - traducere : înainte - traducere : înainte - traducere : înainte de a putea - traducere : înainte de a putea - traducere : înainte de a putea - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Înainte de a muri, aş putea...
Σε παρακαλώ, προτού πεθάνω μπορώ να...
A murit înainte de a şi putea folosi abilitatea supremă.
Τον σκότωσα πριν προλάβει να χρησιμοποιήσει την υπέρτατη ικανότητά του.
Trebuie să selectați masa înainte de a o putea vedea.
Για να παρακολουθήσετε ένα τραπέζι, πρέπει να το επισημάνετε.
Trebuie să editați descrierea înainte de a putea trimite raportul.
Πρέπει να επεξεργαστείτε την περιγραφή προτού μπορεί να σταλεί η αναφορά.
Trebuie să încărcați un fișier înainte de a l putea reda.
Πρέπει να φορτώσετε ένα αρχείο πριν το παίξετε.
Mari cantităţi de peşti sunt capturaţi înainte de a se putea reproduce.
Πολύ εγάλε piοσότητε ιχθύων αλιεύονται piροτού καν piρολάβουν να αναpiαραχθούν.
Mai întîi trebuie să selectați o politică înainte de a o putea modifica.
Πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια πολιτική για να τροποποιηθεί.
Mai întîi trebuie să selectați o politică înainte de a o putea șterge.
Πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια πολιτική για να διαγραφεί.
Trebuie să transferați corpul articolului înainte de a l putea anula sau înlocui.
Πρέπει να κατεβάσετε το σώμα του άρθρου για να μπορέσετε να το ακυρώσετε ή να το επικαλύψετε.
Sper că vom putea soluţiona aceste chestiuni înainte de a lua o decizie.
Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να λύσουν αυτά τα θέματα προτού ληφθεί μία απόφαση.
Acestea aşteaptă la o coadă de două ore înainte de a se putea întoarce.
Περιμένουν σε σειρά αναμονής για περίπου δυο ώρες και μετά πρέπει να οδηγήσουν μέχρι πίσω.
Trebuie să avem toate informaţiile necesare înainte de a putea acorda descărcarea de gestiune.
Πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία επί τάπητος πριν μπορέσουμε να χορηγήσουμε απαλλαγή.
De acum înainte, se va putea face acest lucru.
Εφεξής, θα είναι είναι σε θέση να το πράττει.
A. Înainte de conectarea la server adresele endpoint locale trebuie specificate într o priză înainte de a putea fi utilizat într o comunicare.
ένα. Πριν από τη σύνδεση με το διακομιστή των τοπικών τελικό σημείο διευθύνσεις πρέπει επίσης να διευκρινίζεται σε μια πρίζα πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ανακοίνωση.
Aţi putea spune nimic înainte de acest domn care s ar putea să mi spui.
Μπορείτε να πείτε ότι πριν από αυτό το τίποτα τζέντλεμαν το οποίο μπορείτε να πείτε για μένα.
Ai putea spune nimic înainte de acest domn, care s ar putea să mi spună.
Μπορείτε να πείτε ότι πριν από αυτό το τίποτα κύριος που μπορεί να πει σε μένα.
Dar dacă ai putea da o notă acelor filme înainte de a fi create?
Αλλά αν μπορούσες να βαθμολογήσεις αυτές τις ταινίες πριν παραχθούν
Ţine ţi limba! , A adăugat Gryphon, înainte de Alice ar putea vorbi din nou.
Κρατήστε τη γλώσσα σας! Προστίθεται το Gryphon, πριν από την Alice θα μπορούσε να μιλήσει και πάλι.
Palarierul a fost departe de ochii înainte ca ordonatorul ar putea ajunge la uşă.
Hatter ήταν έξω από τα μάτια, πριν ο αξιωματικός θα μπορούσε να πάρει στην πόρτα.
Astfel nu trebuie să aşteptăm noul acord înainte de a putea aborda probleme curente.
Επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη νέα συμφωνία προκειμένου να χειριστούμε τα τρέχοντα ζητήματα.
Toate acestea vor trebui să fie clarificate înainte de a putea începe procesul legislativ.
Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν προτού μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νομοθετική διαδικασία.
Miar trebui o altă băutură înainte de a putea spune toate astea din nou.
Θα χρειαζόμουν άλλο ένα ποτό πριν τα ξαναπώ όλα αυτά.
El a sugerat de asemenea că interdicţia ar putea fi ridicată înainte de 7 octombrie.
Επίσης υπονόησε ότι η απαγόρευση μπορεί να αρθεί πριν από τις 7 Οκτωβρίου.
Ar putea fi ultima ocazie înainte să ningă.
Μπορεί να είναι η τελευταία φορά πριν από τα χιόνια.
De exemplu, 93 din codul din Marea Nordului este pescuit înainte de a se putea înmulţi.
Για piαράδειγα, το 93 του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα αλιεύεται piριν να φθάσει σε κατάσταση αναpiαραγωγή.
Atunci trebuie săţi spun îndoielile pe care leam avut... înainte de a putea vorbi astfel.
Λοιπόν, τότε δεν... χρειάζεται να σου πω για τις αμφιβολίες που είχα... πριν αναγκάσω τον εαυτό να μιλήσει έτσι.
Strada ar putea fi înţesată cu soldaţi înainte de lăsarea nopţii.
Σε λίγο ο δρόμος θα γεμίσει στρατιώτες.
La întrebarea asta voi putea rãspunde mai bine înainte de rãsãrit.
Αυτή την ερώτηση θα μπορώ να την απαντήσω αύριο.
Prin urmare, este posibil ca de asemenea fulger, care a provocat reacții similare au loc înainte Ar putea Germinarea, sau chiar înainte de plantare.
Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι επίσης η αστραπή, η οποία προκάλεσε Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται πριν από μπορούσε βλάστηση, ή ακόμα και πριν από τη φύτευση.
Înainte de a putea sta pentru examenul de CIA, trebuie să vă asigurați că aveți educație adecvată.
Για να μπορέσετε να καθίσει για τις εξετάσεις της CIA, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη εκπαίδευση.
De exemplu, 93 din codul din Marea Nordului este pescuit înainte de a se putea înmulţi (2).
Για piαράδειγα, το 93 του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα αλιεύεται piριν να φθάσει σε κατάσταση αναpiαραγωγή (2).
Sunt necesare mai multe informații înainte de a se putea estima impactul incidentului de la centrala nucleară.
Χρειαζόμαστε και άλλες πληροφορίες για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο του ατυχήματος στην πυρηνική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ankara ar putea aştepta o evoluţie în acest sens înainte de a semna pactul de readmitere, a adăugat aceasta.
Η Άγκυρα ενδέχεται να περιμένει αυτή την εξέλιξη προτού υπογράψει το σύμφωνο επανεισδοχής, πρόσθεσε.
Teroriştii s ar putea infiltra în Grecia înainte de începerea Olimpiadei pentru a stabili o reţea.
Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα πολύ πριν τους Αγώνες για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο.
Dacă sunteţi gravidă sau aţi putea fi gravidă, spuneţi i medicului înainte de a lua Avaglim.
Αν είστε, ή ενδέχεται να είστε έγκυος ενημερώσετ τον γιατρό σας.

 

Căutări asemanatoare: Putea - Ar Putea - Ai Putea ...? - Nu Ar Putea - Ai Putea - Ar Putea Fi! - Ar Putea Fi - Putea Permite Sth. - Putea Face Sth. - înainte -