Traducere "calitatea de oameni" la limba daneză:


  Dicţionar Română-Danez

Oameni - traducere : Oameni - traducere : Calitatea de oameni - traducere : Calitatea - traducere : Calitatea - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Acesti oameni stiu desigur calitatea lor.
De har forstand på kvalitet.
Ele au transformat calitatea vieţii pentru milioane de oameni.
De har givet millioner af mennesker bedre livskvalitet.
Suntem proeuropeni înflăcăraţi, dar tocmai de aceea suntem foarte dezamăgiţi de oamenii cu care v aţi prezentat şi de calitatea acestor oameni.
Vi er lidenskabelige tilhængere af Europa, men det er netop derfor, at vi er utrolig skuffede over de personer, som vi har fået præsenteret, og over disse personers kvalitet.
Aici ne ocupăm de oameni, de calitatea vieţii şi mobilitatea acestora, şi facilităm cea mai apropiată cooperare şi, nu mai puţin, cooperarea economică.
Vi har at gøre med mennesker her, med deres livskvalitet og mobilitet, og med fremme af det tættest mulige samarbejde, ikke mindst økonomisk samarbejde.
Calitatea dezbaterilor depinde în mod evident de calitatea interpretării.
Retsforhandlingernes kvalitet afhænger selvfølgelig af tolkningens kvalitet.
Calitatea societăii internaionale depinde de calitatea guvernelor care reprezintă fundamentul acesteia.
Kvaliteten af det internationale samfund afhænger af kvaliteten af de regeringer, der er dets grundlag.
O organizație de oameni de știință, ingineri, tehnicieni, administratori și studenții implicați în sau interesați în cercetarea privind calitatea apei sau pe controlul sau tratarea poluării apei.
En organisation af videnskabsmænd, ingeniører, teknikere, administratorer og elever under eller er interesseret i forskning om vandkvalitet eller om kontrol eller behandling af vandforurening.
Pentru mine, cel mai bun lucru în a fi întreprinzător este ...... șansa de a spori calitatea vieţii pentru câteva milioane de oameni care suferă de tulburări ale somnului.
For mig er det bedste ved at være iværksætter muligheden for at forbedre livskvaliteten for nogle af de millioner af mennesker, der lider af søvnforstyrrelser.
Nu este un lucru neobisnuit, si asta ii face in parte pe oameni sa mentina genul acesta de schimbari, pentru ca le imbunatateste atat de mult calitatea vietii.
Dette er ikke usædvanligt, og det er en del af det der gør mennesker i stand til at vedligeholde denne slags forandringer, fordi det gør så stor en forskel i deres livskvalitet.
calitatea
kvaliteten
Calitatea
Kvalitet
(de exemplu, calitatea apei).
Faktum 7 Der er behov for yderligere forskning og overvågning for at understøtte referencescenariet
Noul sondaj UE cu privire la calitatea apei din Irlanda indică faptul că aproape două treimi dintre oameni considecalitatea apei ca fiind o problemă gravă, în timp ce jumătate vorbesc despre o deteriorare a calităţii începând din 2004.
Ifølge den nye EU undersøgelse vedrørende vandkvalitet i Irland siger to tredjedele af de adspurgte, at vandkvalitet er et alvorligt problem, mens halvdelen mener, at kvaliteten er faldet siden 2004.
De ce nu angajaţi nişte oameni? Oameni?
Hvorfor hyrer I ikke mænd?
Da, depinde de calitatea lor.
Ja, men det kommer an på kvaliteten.
privind calitatea apei de îmbăiere
om kvaliteten af badevand
Calitatea de autor al programelor
Ophavsmanden til et program
Sau utilizat criterii de atribuire cum ar preţul total, calitatea parcului de autobuze şi calitatea operaţională.
Kommunen anvendte forskellige tildelingskriterier, herunder samlet pris, bussernes kvalitet og driftskvalitet.
Precizați calitatea
Angiv gemmekvalitet
Calitatea fișierului
Filkvalitet
Calitatea legăturii
Linkkvalitet
Calitatea legăturii
Linkkvalitet
Calitatea veţii
Livskvalitet
Calitatea vieţii
Livskvalitet
Calitatea veţii
14 Livskvalitet
Calitatea veţii
31 Livskvalitet
Calitatea vieţii
Livskvalitet
Calitatea medicamentelor
Veterinærmedicinske markedsføringstilladelser
Calitatea serviciilor
Posttjenesternes kvalitet
Calitatea datelor
Oplysningernes pålidelighed
Calitatea redactării16
Kvaliteten af affattelsen(15)
Calitatea serviciilor
Tjenestekvalitet
Calitatea produselor
Produktkvalitet
Calitatea statisticilor
Statistikkernes kvalitet
CALITATEA ALIMENTELOR
FØDEVAREKVALITET

 

Căutări asemanatoare: Calitatea Produselor - Calitatea Vieții - Calitatea Apei - Calitatea Imaginii - Calitatea Aerului - Calitatea Imprimării - Calitatea Serviciilor - Calitatea Apei Potabile - în Calitatea Dorită - Cerințe Privind Calitatea -