Traducere "o privire" limba croată:


  Dicţionar Română-Croat

O privire - traducere : O privire - traducere : O privire - traducere : O privire - traducere : O privire - traducere : O privire - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

O privire ?
Pogled?
Arunca o privire.
Onda pogledaj ti.
Vă deranjează dacă arunc o privire? Poţi arunca o privire la asta.
Ne puštam Jenkije u moju kuću, mogu ući samo mrtvi.
Iar apoi miai dat o privire dezgustătoare. Nu ţiam dat o privire dezgustătoare.
I onda si me išla izazivati.
Să aruncăm o privire.
Pogledajmo ga.
Să aruncăm o privire.
Bacimo pogled.
Haide, aruncă o privire.
Hajde, pogledaj.
Vom arunca o privire.
Svakako. Gdje je?
Avea o privire ciudată.
Imao je vrlo čudan pogled.
Aruncă o privire aici !
Pogledaj ovo.
Sa arunc o privire.
Idem pogledati.
Avea o privire crucişă.
Videla sam ga samo krajičkom oka.
Sa aruncam o privire!
Hajde. Idemo pogledati.
Voi arunca o privire.
Da je vidim.
Ai o privire familiară.
Baš ste melem za oči.
Putem arunca o privire.
Možemo pogledati.
Putem arunca o privire?
Ako me trebate, pričekajte.
Voi arunca o privire.
Pogledat ću ga.
Să aruncăm o privire.
Hajdemo je pogledati.
Avea o privire sălbatică.
Divlji pogled u očima.
O sa arunc o privire afara.
Ja ću pogledati oko kuće.
O sarunc o privire în desagă.
Morat ću pogledati tu torbu.
Are o valiza. Voi arunca o privire.
Idem provjeriti.
Acum, ia o privire bună.
Sada uzmi dobar pogled.
Hai să aruncăm o privire.
Ajmo pogledati.
Aceasta face o privire străin.
To čini jedan stranac gledati.
Aruncaţi o privire în jur.
Dobro došli. Uđite i razgledajte.
Aruncati o privire la tutorial ...
Bacite pogled na tutorial ...
O scurtă privire la toate.
Brzi pogled na sve.
Avantajele sistemului dintr o privire
Prednosti sustava na jednom mjestu
Toate avantajele dintr o privire
Sve prednosti na jednom mjestu
Rezultatele globale dintr o privire
Ukupni rezultati na prvi pogled
Doriți să aruncați o privire?
Želite ga vidjeti?
Bun, să aruncăm o privire!
Vidjet ćemo!
Haide, să aruncăm o privire.
Hajdemo pogledati.

 

Căutări asemanatoare: Privire De Ansamblu Asupra - Cu Privire La - Privire - Dintr-o Privire - Consilia Cu Privire La - Cu Privire La Toate - Privire Retrospectivă - Decide Cu Privire La - Cu Privire La Acest - Cu Privire La Această Chestiune -