Traducere "hărţii" limba croată:


  Dicţionar Română-Croat

Hârtii - traducere : Hârtii - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Aș spune că o parte a hărţii este ca timpul.
Rekao bih kako je jedan od dijelova mape poput vremena.
Dar balizele sunt un pic deplasate faţă de indicaţiile hărţii.
Ali, sudeći prema mapi, svetla nisu baš na mestu.
Imaginați o ca pe o perspectivă din satelit a hărţii noastre.
Ovo možete smatrati satelitskim prikazom naše karte.
Fiecare sclipire din această vizualizare, încropită de ITO World, reprezintă o editare din 2009 făcută hărţii open .
Svaki bljesak na ovom prikazu koji je priredio ITO World pokazuje promjene tijekom 2009. načinjene u Open Street Map.
Înainte ca mizele politice să fie mărite, alegerile municipale şi regionale de duminică erau importante pentru reforma hărţii administrative a ţării.
Prije no što je politički ulog podignut, općinski i regionalni izbori u nedjelju bili su značajni za reformu upravne mape zemlje.
Exploratorii timpurii au navigat în afara marginilor hărţii, şi au găsit un loc unde regulile normale ale timpului și temperaturii par suspendate.
Rani istraživači su plovili s ruba karte, te su našli mjesto gdje uobičajena pravila vremena i temperatura izgledaju zaustavljena.
Unele dintre acestea sunt evenimente vechi care încearcă să şi redobândească reputaţia de odinioară, în timp ce altele sunt evenimente noi ale hărţii culturale.
Dio toga su tradicionalna događanja koja nastoje povratiti nekadašnju reputaciju, dok ostalo otpada na nove lokacije na kulturnoj karti.
Ajutor Lumber Joe orienteze şi să fiţi atenţi pentru jurnale şi evita le în timp ce încerca să înoate până la partea de jos a hărţii.
Pomoć Lumber Joe kormilariti i bdjeti vanjska strana za logove i izbjeći ih dok je pokušavao plivati k dnu karte.
S a născut în Camerun, care e exact în mijlocul hărţii mele cu tropicele și, în particular, scheletul lui a ajuns în muzeul Smithsonian, unde e curățat de gândaci.
Rođen je u Kamerunu, što je točno u središtu moje karte tropa, točnije, njegov kostur je završio u Smithsonian muzeju i ondje ga čiste kornjaši.
Autorii doresc să răspândească informaţiile asupra muncii lor prin diferite conferinţe şi să facă rezultatele disponibile decidenţilor şi strategilor politici din Balcani, prin comunicarea hărţii către autorităţile de resort din domeniul geologiei şi mediului.
Autori namjeravaju predstavljati svoj rad kroz razne konferencije, te učiniti rezultate dostupnima onima koji odlučuju i planiraju politiku na Balkanu tako što će upoznati nadležne geološke ustanove i institucije zadužene za okoliš s ovom kartom.
De data aceasta, vroiam să merg direct, singur de data aceasta, din Rusia, în partea de sus a hărţii, la Polul Nord, se vede un fel de îndoitură în mijloc, şi de acolo în Canada.
Ovog puta htio sam sam prijeći put od Rusije, na vrhu karte, do Sjevernog pola, gdje je malo zeznuto, i onda do Kanade.
În discuţiile purtate cu Primul Ministru sârb Vojislav Kostunica, directorul Microsoft pentru Europa de Est Christopher Brennan a afirmat că deschiderea centrului a pus Serbia în centrul hărţii globale a tehnologiei , adăugând că celelalte companii ar trebui să urmeze exemplul Microsoft.
Ravnatelj Microsofta za istočnu Europu Christopher Brennan, istaknuo je razgovoru s predsjednikom Vlade Srbije Vojislavom Koštunicom, kako otvaranje središta stavlja Srbiju u središte globalne tehnološke mape , dodajući kako bi druge kompanije trebale slijediti primjer Microsofta.
Dar datorită la ce a făcut Snow, datorită acestei hărţi, datorită acestei serii de reforme care s au întâmplat după apariţia hărţii, acum ni se pare normal să avem oraşe de 10 milioane de oameni. Oraşe ca acesta sunt de fapt posibile şi durabile.
No zbog toga što je učinio Snow, zbog ove karte, zbog cijelih serija reformi koje je potaknula pojava ove karte, sada prihvaćamo kao gotovu činjenicu da gradovi imaju 10 milijuna ljudi, da su gradovi poput ovih zapravo održivi.

 

Căutări asemanatoare: Coș De Hârtii -