Traducere "membrane de osmoza inversa" la limba coreeană:


  Dicţionar Română-Coreeană

Inversa - traducere : Osmoză - traducere : Membrane de osmoza inversa - traducere : Osmoza - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Trag concluzia inversa.
우리가 비관적이 되거나 압도당해야 한다는 걸까요? 저는 다른 결론을 도출해 봅니다.
Putem inversa fenotipul malign.
우리가 악성 형태를 정상으로 되돌아가게 했어요.
Dar poți inversa ecuația.
하지만 거꾸로 일 수도 있습니다.
Așadar, putem calcula inversa.
그래서 우리는 이 역행렬을 풀 수 있습니다.
Osmoza este difuziunea apei (pentru ca ea este cel mai des solvent), şi deobicei se întâmplă în contextul unei membrane semipermeabile, unde solvitul nu poate circula prin membrană.
삼투란 물이 움직이는것을 말해요. 보통 물이 확산한다고하면 삼투를 말하는거죠. 용매는 보통 말할때
Osmoza inversă a apei de mare este o tehnologie de filtrare prin membrană.
삼투법에는 막여과가 사용되는데
Pentru că, după ce calculez inversa, vreau să vă demonstrez că aceea e inversa poate.
이 역행렬을 풀고난 다음에 그 증명도 하고 싶기 때문이에요
Deci aceasta este inversa lui A.
그러면 이것이 역행렬입니다.
Ceea ce înseamnă că putem inversa formula.
바로 우리가 공식을 뒤집을 수 있다는 것을 의미하는 것입니다.
Copilul are niste fasii de membrane amniotice infasurate pe picioarele sale.
그게 아기 다리가 양막 조직으로 둘러싸여 있네요 양막띠라고 불립니다
Meteoriții au furnizat chimia și poate chiar membrane.
운석들은 화학물질을 운반했고 아마도 세포막 또한 그리하였을 것입니다.
Eu aş spune că şi inversa este adevărată.
저는 그 반대가 진실이라고 말하고 싶습니다.
Acum suntem gata să găsim inversa lui A.
지금 우리는 A의 역행렬을 풀 준비가 되어있습니다.
Acum, copiii de comuniști a început să vorbească , încercarea de a inversa istorie.
요즘은 공산주의자 후손들이 목소리를 높이기 시작하는데 역사를 거꾸로 돌리려고들 하는거죠
Și desigur, și aici avem membrane nucleare... membrane nucleare...citoplasmă.... membrană celulară...și alte chestii despre care vom învăța în alte lecții.
그리고 물론 이것들도 핵막이 있고 그리고 물론 그 밖에는 세포질이 그 밖을 채우고 있죠. 세포질에 대해서는
Inversa lui A este egală cu 1 supra determinant.
그럼 A의 역행렬은 1 나누기 행렬식입니다.
În natură sunt multe exemple de structuri eficiente bazate pe membrane sub presiune.
그리고 자연에서는 기밀구조의 막에 바탕을 둔 매우 효율적인 구조의 수 많은 예시들이 존재합니다.
O companie numită Aquaporin începe să facă membrane de desalinizare imitând această tehnologie.
현재 Aquaporin이라 불리는 회사가 이 기법을 모방하여 염분 제거막을 만들고자 하고 있습니다.
Poate aţi auzit gluma învăţatul prin osmoză, dacă puneţi o carte lângă cap, cunoştinţele vor osmoza în tine, e aceeaşi idee şi aici, aşa a fost gândit termenul, ideea cum că apa trece prin membrane ca să facă egalitate în concentraţii.
머리에 책을 대기만해도 뇌에 내용이 스며드는거죠(농담) 같은거죠 하핳 물이 막을 지나서
Şi mai ales, în acest exemplu, am folosit membrane moleculare,
그리고 이 예시에서, 세포막(membrane) 분자를 제거한 다음
Dar schimbarea stilului de viata poate preveni, opri si inversa intinderea bolilor cronice.
심각한 질환병의 방지, 진행의 멈춤, 반전, 다 할수있습니다.
Mişcarea e inversa la el aşa ca e... la dreapta
뒤집어서 반대면 바른쪽 아닌가?
Statorul poate inversa polaritatea suficient ca să dezactiveze levitatia magnetică...
로터 컨트롤 유닛이 극성을 바꿔서 자기 부상 시스템이...
Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae. (Incinte membranare de cultivare a algelor în larg.)
'오메가'라고 짧게 불리는 시스템입니다.
Andrew măsoară spaţiul dintre maxilarului deturnate şi piesa de lucru folosind Manometre cu membrane
앤드류 측정 반사 턱과 더듬이 계기를 사용 하 여 작업 조각 사이의 공간
Nu sunt organisme oarecare toate au membrane complexe care absorb particule.
이 모든 세포들은 다른 물질을 흡수하는 복잡한 세포막을 갖고 있습니다
La acest pește sunt practic celule întregi cu nuclee și membrane.
이 물고기는 핵이 있고 세포막이 있는 온전한 세포를 발산하는 거였습니다.
Manometre cu membrane, probabil, nu se va potrivi în spaţiul rămas
더듬이 계기 나머지 공간에 맞게 아닐 것 이다
Şi vă prezint un concept că acestea sînt membrane neurologice extinse.
그리고 이것은 크게 확장되어 있는 신경막이기도 합니다.
Mai mult efort fac mușchii pentru o încruntare decît în zmbet de l ai inversa.
사실, 인상쓰는 모습을 만드는 데 쓰여지는 근육의 수는 그걸 단지 거꾸로 돌리는 것보다 훨씬 더 많이 필요합니다.
Acum, povestim despre inversa unei functii, si nu vreau sa complic lucrurile.
자. 역함수에 대해서 이야기 합시다. 음. 너무 복잡해지고 싶진 않습니다.
Care e expresia englezească despre pantofi şi picioare ? Rolurile se vor inversa.
그 영어 표현 뭐죠 신발과 발?
Hae Ra, multumesc pentru ca ai acceptat convorbirea. Dai telefon cu taxa inversa?
해라 고마워요 받아주어서 고마워
Așadar, să începem cu o matrice pătratică de ordinul 3 și să încercăm să i aflăm inversa.
자 그럼 3x3과 그 역행렬을 구해보도록 합시다.
Nu ar trebui să ai lucruri care traversează, înauntru şi afară, aceste membrane eritrocitare.
이 적혈구 세포막에서 물질들을 이쪽저쪽으로 통과시킬 필요도 없고

 

Căutări asemanatoare: Osmoza Inversa - Membrane - Osmoză - Pompe Cu Membrane - Inversa - Numărătoarea Inversă - în Ordine Inversă -