Traducere "apel telefonic între" la limba coreeană:


  Dicţionar Română-Coreeană

între - traducere : între - traducere : Apel - traducere : Apel - traducere : Intre - traducere : între - traducere : Apel - traducere : Apel - traducere : între - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Am nevoie de nenorocita pentru a efectua un apel telefonic.
난 빌어먹을 전화를 해야한다고.
Numele meu este June Havens şi îmi las un mesaj pe propriul meu robot telefonic în atenţia oricărei persoane care ascultă acest apel telefonic.
전화를 도청하는 누군가에게 이 메세지를 남긴다
Robotul telefonic.
자동응답기네.
Ceea ce încerc să spun este că puteţi depăşi limitele spaţiului print un apel telefonic, nu?
아시다시피, 제가 말씀 드리려는 것은 간단히 전화를 거는 것만으로도 공간의 제약을 극복한다는 것입니다.
Apel
호출
Nu sunt robotul tău telefonic.
내가 네 비서냐?
Configurare apel
전화 걸기 설정
APEL NEPRELUAT
부재 중 전화 다아시
APEL RATAT
전화 연결 실패
Știi ceva despre orice apel telefonic reciproc și a făcut sistem care o parte din ceea ce ați plasat nu știu că celălalt nu mi
혹시 전화에 대해 아는 서로 그는 한 시스템 당신이 배치 무엇의 일부 내가하지 않는 다른인지 몰라
Apel telefonicincidence category
전화 통화incidence category
Apel martorului următor.
'다음 증인 전화.
Aţi apel, domnule?
너, 선생님 전화 했어?
Apel de urgenţă.
할아버지야!
Robotul telefonic După mesajul sonor, vă rugăm BEEP.
자동응답기 신호음이 울리면 메시지를.. 삐!!
Oh, acum, un apel pierdut, un nou apel, poate noua prietenă.
하지만 새로운 여자친구로부터 부재중 전화가 왔다면 어떨까요?
Până la următorul apel.
다음 전화통화할 때 까지입니다.
Am primit un apel.
전화 받긴 했는데...
Am primit un apel ?
nbsp 전화를 받았다고요?
Nu este ton de apel
다이얼 톤이 감지되지 않음
Așadar Scott primește acest apel.
Scott은 이런 전화를 받았습니다.
Crezi tipul ăsta? Tony apel.
당신은이 사람을 믿으세요? 토니를 호출합니다.
Bill, ai un apel dragă.
빌, 전화예요
TRANCHILIZATIL. SI ADUCETIL ÎNAPOI. APEL
무조건 마취시켜 기지로 데리고 오도록
Fiecare apel înseamnă o viaţă.
죽어가는 생명들이 있어
Nr au interceptat de apel.
아뇨, 그들이 전화를 가로챘어요.
Nu, nam dat niciun apel.
전화 안 걸었는데요?
Apel da la mobilul Annei.
안나
Doamne, îți datorez un apel.
오 이런, 너네한테 전화를 했어야 했는데.
Poate că putem face apel.
아마도 항소할 수 있을 거야
Confirmă separat fiecare apel de program
각각의 프로그램을 분리 호출하는 것을 확인합니다.
Şi am trimis acest apel vocaliştilor.
그래서 전 합창단원들을 모으기 시작했습니다.
La Curtea de Apel, vă rog.
상고법원으로 가주세요
Am auzit cel mai convingător apel
우리는 이 나라에서 유래없이
Am fost entuziasmata, pentru acest apel.
저는 그 전화로 인해 매우 흥분된 상태였습니다.

 

Căutări asemanatoare: Face Un Apel Telefonic - Robot Telefonic - Interviu Telefonic - Cablu Telefonic - Telefonic - între - în-între - între Timp - Comunicarea între - între Ele -