Traducere "urmări schimbă modul" în limba cehă:


  Dicţionar Română-Ceh

Urmări - traducere : Schimba - traducere : Modul - traducere : Urmări - traducere : Urmări - traducere : Schimba - traducere : Urmări - traducere : Urmări - traducere : Urmări schimbă modul - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Acestea, de asemenea, ne schimbă și pe noi și modul în care reacționăm în această situație modul în care vom reacționa proactiv și vom urmări noile fenomene din vecinătatea noastră.
Mění i nás a způsob, jakým reagujeme na tuto situaci budeme reagovat aktivně a ve svém sousedství se budeme zapojovat do těchto nových jevů.
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Vrátit vlastnosti označeného pole na výchozí.
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Připojit ke stávající sbírce
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Sloučit se stávající sbírkou
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Vybrat všechny záznamy ve sbírce
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Zrušit výběr všech záznamů ve sbírce
Schimbă modul de grupare a colecţiei
Změnit seskupení sbírky
Schimbă modul în care ideile sunt generate.
Tyto proměny mění způsob, jak vznikají myšlenky.
Comparaţia schimbă modul în care îl evaluăm.
Srovnání mění jak jej hodnotíme.
Vorbim adesea despre modul în care poveştile schimbă lumea.
Často mluvíme o tom, jak příběhy mění svět.
Astfel se schimbă însuşi modul în care se gândeşte.
Mění to způsob, kterým lidé myslí.
Şi acest context, se schimbă modul în care lumea funcţionează.
A toto propojení mění způsob, kterým svět dnes funguje.
Se schimbă modul în care te uiți la păcatul tău.
To mění způsob, jakým se díváte na svého hříchu.
Deci, acest lucru schimbă modul în care ne vedem totul.
Tak to změní způsob, jakým vidíme vše.
Un modul pentru totem pentru a urmări fluxuri de la arte.tv
Zásuvný modul pro totem sloužící pro sledování streamů z atre.tv
legătura constantă schimbă modul în care oamenii gândesc despre ei înşişi.
Nepřetržité připojení mění způsob, jakým lidé sami o sobě přemýšlí.
Felul în care ne aşteptăm să fie lumea schimbă modul în care o vedem.
To, jaký svět očekáváme, mění způsob, jak svět vidíme.
ordinea pașilor necesari pentru a ajunge în modul în care aparatul schimbă automat modurile
sled kroků k dosažení režimu, ve kterém televizní přijímač mění režimy automaticky
ordinea pașilor necesari pentru a ajunge în modul în care aparatul schimbă automat modurile.
sled kroků k dosažení režimu, ve kterém televizní přijímač mění režimy automaticky.
Ați citit despre modul în care noua economie schimbă rolul îngrijitorului și cel al salariatului.
Četli jste o tom, jak nová ekonomika pozměňuje role pečovatele a živitele rodiny.
Nu există nici o îndoială că a deveni creștin schimbă modul în care vezi viața.
Není pochyb o tom, že stát se křesťanem mění způsob, jakým vidíte život.
Nu numai mărfurile se schimbă cu timpul modul de funcionare a pieei evoluează de asemenea.
Nemění se totiž jen zboží. Vyvíjí se rovněž způsob, jakým trh funguje.
În multe feluri, o femeie poate accelera acest proces, dacă va urmări modul corect, efectua exerciţii speciale.
V mnoha ohledech může žena urychlit tento proces, je li k řádnému režimu provádět speciální cvičení.
Voi urmări cu interes modul în care se va desfășura dezbaterea referitoare la adevăratele standarde comune de siguranță.
Se zájmem budu sledovat vývoj diskuse o skutečných společných bezpečnostních normách.
Acestea nu doar te determină să te comporți în anumite feluri, dar îți schimbă modul de a gîndi.
Ony nejen motivují k určitému chování, ale také mění to, jak myslíme.
Sony Ericsson Timescape schimbă modul în care interacţionaţi cu ceilalţi colectând toate comunicările dvs. într o singură vizualizare.
Aplikace Sony Ericsson Timescape tím, že seřazuje všechny komunikace do jediného pohledu, mění způsob, jakým komunikujete s ostatními.
Fără urmări
Odloženo
Var urmări.
Pojedou za vámi.
Poate credeți că e foarte greu să găsești povești și subiecte noi, dar tehnologia nouă schimbă modul în care filmăm.
Možná si myslíte, že je docela těžké najít nové příběhy a nová témata, ale nové technologie mění způsob, jak můžeme filmovat.
Modicarea climei, penuria surselor de energie şi nevoia unei dezvoltări durabile schimbă modul de gândire şi de desfăşurare a afacerilor.
Změna klimatu, nedostatek dodávek energie a nutnost udržitelného rozvoje mění náš pohled na podnikání.
Schimbă...
Změnit...
Schimbă
Změnit
Schimbă.
Vyměň ho.
Depozitele de bușteni intermediare sunt folosite în special pentru transportul între insule al buștenilor sau dacă se schimbă modul de transport.
Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může jeho platnost ukončit Ganis.
Câmpul își schimbă direcția, obiectul meu își schimbă direcția.
Pole mění směr. Můj předmět mění směr.
Între timp, lumea se schimbă și se schimbă rapid.
Mezitím se svět mění, a mění se rychle.
Vă vor urmări.
Půjdou po tobě.
Pot urmări partitura.
Budu mít možnost projít si partituru.
No mai urmări!
Nechte ji jet.
Schimbă parola
Změna hesla
Schimbă UserAgentComment
Editor uživatelského agentaComment
Schimbă contul
Změnit účet
Schimbă permisiunea
Změnit oprávnění
Schimbă tracker
Změnit tracker
Schimbă culorile
Přepnout barvy

 

Căutări asemanatoare: Urmări - Urmări Sb. - Urmări Sth. - Urmări în Justiție - Urmări înapoi - Urmări Reînnoire - Schimba Sth. - Schimba Cereri - Schimba Camera - Schimba Societatea -