Traducere "cum să se stabilească" în limba cehă:


  Dicţionar Română-Ceh

Cum să se stabilească - traducere : Cum să se stabilească - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Q Cum stabilească paternitatea printr un proces voluntar?
Q Jak mohu založit otcovství pomocí dobrovolné procesu?
Este necesar se stabilească modelul acestor certificate şi se stabilească normele de utilizare a acestora
Je nezbytné stanovit vzor těchto osvědčení, jakož i prováděcí pravidla pro jejich používání.
m statele membre stabilească singure cum doresc îşi alcătuiască programele.
Ať si členské státy určí samy, jak chtějí naplnit své školní osnovy.
Trebuie se stabilească în dacă, având
Je však otázkou, zda by s ohledem na současnou německou právní úpravu bylo k takové námitce skutečně
se stabilească sau se modifice listele unităţilor menţionate la art.
sestavit či změnit seznam zařízení uvedený ve třetí odrážce čl.
se stabilească sau se modifice condiţiile de import menţionate la art.
stanovit nebo změnit dovozní podmínky uvedené ve druhé odrážce čl.
Cum realizăm echilibrul potrivit între asigurarea securităţii cetăţenilor UE şi găsirea unui loc în care se stabilească foştii deţinuţi?
Jak zajistíme správnou rovnováhu mezi zajištěním bezpečnosti občanů EU a nalezením místa, kde se tito bývalí vězni usídlí?
Trebuie se stabilească normele de aplicare a acestuia
Je vhodné stanovit pro uvedenou kvótu prováděcí pravidla.
(7) Trebuie se stabilească criterii pentru aplicarea art.
(7) Musí být stanovena kritéria pro použití čl.
De obicei probleme, care au de a face cu sexualitatea, intimida oameni pentru că ei nu ştiu cum să facă faţă cu ei şi cum să se stabilească situaţia.
Problémy, které souvisí se sexualitou, obvykle zastrašit muži, protože nevědí, jak se s nimi vyrovnat a jak vyřešit situaci.
Statul membru trebuie stabilească mărimea minimă a parcelelor pentru cultivarea măslinelor sub care nu trebuie se mai stabilească limite.
Členský stát stanoví minimální velikost parcel pro pěstování oliv, pod níž se již žádné hranice nevyznačují.
Instanța de trimitere solicită se stabilească dacă Regulamentul nr.
Brání nařízení č.
CURŢII S A URMĂRIT SĂ SE STABILEASCĂ DACĂ EXISTAU CONDIŢIILE
PRO PROJEKTY FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU VYTVOŘENY SPRÁVNÉ
c) stabilească
c) sestavovat
stabilească debitorul.
Opatření vůči dlužníkovi nebo ručiteli
Este necesar se examineze, în prezent, dacă Tribunalul putea stabilească,
Nyní je třeba zkoumat, zda se Soud mohl legitimně domnívat, že Komise
întrucât este necesar se stabilească procedura prin care se poată exercita acest drept
vzhledem k tomu, že by měl být stanoven postup k umožnění výkonu tohoto práva
Este necesar se deschidă aceste contingente şi se stabilească modul lor de gestionare.
Je třeba tyto kvóty otevřít a stanovit pravidla pro jejich správu
Prin urmare, este esențial se facă angajamente concrete și se stabilească obiective realiste.
Je proto nezbytné, aby byly přijaty konkrétní závazky a stanoveny realistické cíle.
stabileşte lista produselor pentru care urmează se stabilească preţurile limită
vypracuje seznam produktů, pro které mají být stanoveny zdymadlové ceny,
întrucât trebuie se stabilească condiţii de transport din aceleaşi motive
vzhledem k tomu, že ze stejného důvodu by měly být stanoveny přepravní podmínky
(17) este nevoie se stabilească o procedură de analiză periodică
(17) je nutné zavést postup pravidelného hodnocení
Formatul rezumatului trebuie se stabilească conform procedurii prevăzute în art.
Formulář souhrnu se stanoví postupem podle čl.
Astfel, ar trebui se stabilească limite cât mai scăzute posibil.
Měly by tedy být stanoveny limity, které jsou rozumně dosažitelné.
Trebuie se stabilească dacă măsura acordă un avantaj economic selectiv.
Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.
Această evaluare permite se stabilească dacă o plângere este motivată.
Posouzení umožní určit, zda je stížnost odůvodněná.
De asemenea, trebuie se stabilească modele cu care aceste formulare trebuie corespundă.
V souladu s tím je vhodné stanovit vzory, jimž musí shora uvedené formuláře odpovídat.
întrucât este necesar se stabilească reguli generale uniforme în această materie
vzhledem k tomu, že je třeba stanovit v této věci jednotná obecná pravidla
(84). Trebuie se stabilească consecinţele nerespectării acestor obligaţii de către producător.
(84) Je třeba stanovit, jaké následky bude mít nedodržení povinností producentem.
În consecinţă, este necesar se stabilească criteriile pentru astfel de inspecţii.
Proto by měla být stanovena kritéria pro tuto kontrolu.
(5) Trebuie se stabilească norme de aplicare speciale referitoare la importuri.
(5) Je třeba stanovit zvláštní podrobná pravidla pro dovoz.
De aceea, este indicat se stabilească limite cât mai scăzute posibil.
Je tedy účelné stanovit co nejnižší rozumně dosažitelné limity.
2419 2001 şi trebuie se stabilească o rată redu a controalelor.
2419 2001, pro kterou bude stanovena nižší četnost kontrol.
(38)Este necesar se stabilească plafoane pentru contribuţiapublică pentru fiecare operaţiune.
deného rozhodnutí. Avšak vurčitých případech az důvodůefektivity jenejvhodnějším postupem poradní postup stanovenývčlánku 3 uvedeného rozhodnutí.
Pentru început, trebuie se stabilească dacă păcura grea ca atare poate
Nejprve je třeba objasnit, zda je možné těžký topný olej bez dalšího pova

 

Căutări asemanatoare: Stabilească O Factură - Stabilească Limite De - Se Stabilească în - Cum - Cum? - și Cum! - Cum Trebuie - După Cum Urmează - Așa Cum - știu Cum -