Traducere "am furnizat" în limba cehă:


  Dicţionar Română-Ceh

Am furnizat - traducere : Furnizat - traducere : Am furnizat - traducere : Am furnizat - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

De asemenea, am furnizat stimulente comerciale.
Zajistili jsme i obchodní pobídky.
După ce am furnizat câteva documente, am fost despăgubit integral.
Po poskytnutí určitých dokumentů jsem obdržel náhradu v plné výši.
În ambele cazuri, cred că am furnizat o explicaţie clară.
Čili v obou dvou případech se, myslím, mohu vyjádřit jasně, tak jak jsem se vyjádřil.
Am furnizat un partener pe termen lung, pe care le garantat de livrare.
Poskytli jsme dlouhodobým partnerem, který nám zaručené doručení.
Nu am furnizat nicio clarificare cu privire la dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene.
Neposkytli jsme žádné vysvětlení, pokud jde o budoucí vývoj Evropské unie.
Informaţii de furnizat
Informační povinnosti
Cu GPS ul furnizat de către organizaţia în acest an am avut zece puncte de mod.
S GPS, poskytuje organizace v letošním roce jsme měli deset předělem.
Imposibil de furnizat ajutor.
Nelze poskytnout nápovědu.
OPTISON este furnizat în
s hliníkovou
Este furnizat într un
Roztok může obsahovat několik malých průhledných nebo bílých částeček bílkoviny.
Informaţii generale de furnizat
Obecná informační povinnost
(1) Zece ri au furnizat iar ªase ri nu au furnizat informa ii pentru 2004.
(1) Informace za rok 2004 poskytlo deset zemí, šest zemí je nedodalo.
Serviciul furnizat nu este valid
Certifikát je neplatný
Trebuie furnizat un părinte valid.
Musíte zadat platného rodiče.
Ambalajul este furnizat fără ac.
Jehla není součástí balení.
1 Cum este furnizat Soliris?
1 V jaké formě je přípravek Soliris dodáván?
DILUAREA CONCENTRATULUI CU SOLVENTUL FURNIZAT
Stáhněte1, 8 ml dodaného rozpouštědla.
Audio furnizat de Jahari Gamba
Hudba Jahari Gamba
Pe bună dreptate nu i am furnizat Colonelului Gaddafi bărci, deoarece acestea ar fi putut deveni produse cu dublă utilizare.
Oprávněně jsme nedodali plukovníku Kaddáfímu žádné čluny, protože by mohly být zbožím dvojího užití.
Manager de fișiere furnizat de Enlightenment
Souborový správce od Enlightenment
Acul pentru injecţie intramusculară este furnizat.
Modrá jehla je určená pro intramuskulární aplikaci injekce.
Acul pentru injecţie intramusculară este furnizat.
Jehla k intramuskulárnímu podání je přiložena.
Este furnizat în flacon din sticlă.
Fertavid injekční roztok je čirý bezbarvý roztok a je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách.
Este furnizat în flacon de sticlă.
Fertavid injekční roztok je čirý bezbarvý roztok a je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách.
Puregon trebuie reconstituit cu solventul furnizat.
Puregon se rozpouští v přiloženém rozpouštědle.
Este furnizat în flacon de sticlă.
Puregon injekční roztok je čirý bezbarvý roztok a je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách.
Savene este furnizat sub formă de
Přípravek Savene se dodává jako
TRISENOX este furnizat în fiole din
Jak TRISENOX vypadá a co obsahuje toto balení TRISENOX je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.
Furnizat într un pachet de 12.
Dodávány v 12 pack.
Libia a furnizat arme către IRA.
Libye zásobuje zbraněmi organizaci IRA.
Cu ajutorul acestei strategii nu am definit nicio nouă direcţie pentru dezvoltarea Uniunii Europene, nici nu am furnizat răspunsuri la întrebările referitoare la instrumentele care nu funcţionează.
U této strategie jsme ani nevymezili nový směr vývoje Evropské unie, ani jsme nezodpověděli otázky týkající se nástrojů, které nefungují.
În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat
Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen
În plus, un PMR actualizat trebuie furnizat
Dále se aktualizovaný plán řízení rizik předloží
Trebuie utilizat numai setul de perfuzie furnizat.
Používejte pouze dodanou infúzní soupravu.
În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat
Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen

 

Căutări asemanatoare: Furnizat - Apa Furnizat -